Viltseminar med hjort i fokus – arena for kunnskapstørste

Viltseminaret er eit samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning. Viltseminaret er en videreutvikling av de tidligere “Hjort til tusen” seminarene.

“Viltseminar 2018” ble arrangert i Førde 2. og 3. mars.

Her kan du lese om viltseminaret og laste ned alle foredragene.

“Viltseminar 2019” blir arrangert i Førde mars 2019

Informasjon kommer!