Viltseminar med hjort i fokus – arena for kunnskapstørste

Viltseminaret er eit samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Viltseminarene er en videreutvikling av de tidligere «Hjort til tusen» seminarene, men på grunn av Corona pandemien ble seminarene gjort om til webinar fra og med 2021. Det første viltwebinaret ble arrangert 16. og 17. mars 2021.

Foredragene og streaming fra det vellykkede viltwebinaret 2021 kan du finne her

Neste viltwebinaer er planlagt til 15. og 16. mars 2022 – følg med og se hva som skjer!