Fakta om oppdrett av hjort og dåhjort

Daglig leder ved Norsk Hjortesenter mener tett kontakt med dyra i et hvert dyrehold er en viktig forutsetning for å lykkes – foto (c) Krister Seljeset

Hjorteoppdrett er en relativt ny næring her i landet. Siden de første oppdrettene ble etablert på midten av 1980-tallet, har om lag 85 nye kommet til. Dagens hovedutfordring er å frambringe et regelverk som er egnet for hjorteoppdrett. Mye av dagens regelverk er «arvet» fra både reindrift og tradisjonelt husdyrhold. Dette er fornuftig i noen sammenhenger, mens det er behov for et eget regelverk på spesielle områder.

De fleste norske hjorteoppdrettere er organisert gjennom Norsk Hjorteavlsforening som har en god dialog med sentrale myndigheter, herunder matforvaltningen, samtidig som det satses mye på næringsutvikling generelt i landbruket. Når vi nå trolig går lysere tider i møte i forhold til regelverk for småskala produksjon og omsetning av kjøtt, kan oppdrett av hjort og dåhjort være et alternativ for flere.

Hjorteoppdrett er en tiltalende produksjon med tanke på dyrevelferd, der dyra går fritt i store hegn. Det holdes både hjort og dåhjort i avl her i landet, og formålet er produksjon av Norges mest utsøkte. I Norge er vi på verdenstoppen i konsum av viltkjøtt per innbygger, og et overslag viser at vi i gjennomsnitt spiser minst 1,8 kg viltkjøtt pr. person pr. år. Av de om lag 8500 tonn viltkjøtt som høstes fra Norsk natur hver høst er det bare en ubetydelig del av dette som er tilgjengelig på markedet. Hjortekjøtt og dåhjortkjøtt har en høy stjerne, og etterspørselen etter dette kjøttet er stor.

Norsk Hjortesenter er et nasjonalt kompetansesenter for hjort, vill eller i oppdrett, og hvert år holder vi et eller flere kurs innen hjorteoppdrett. Enten for nybegynnere eller for de som har holdt på en stund og trenger faglig påfyll. Les mer om våre kurs her.

Interesseorganisasjoner:

NHF

FEDFA

Svensk hjorteavl

Dansk hjorteavel

British Deer Farms and Park Association

Deer industry New Zealand

North American Deer Farmers Association