Kraftbein

75.00 kr

Krafbein av hjort. Pris er oppgitt per kilo. Det tas forbehold om levering. Kunden vil bli kontaktet om leveringstidspunkt.