Våre kursbetingelser.

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes – eller ikke – sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales via TicketCo eller til konto 3775.03.20962 ved påmelding. Avgiften refunderes med fratrekk av 5 % ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato.

Ved kundes avmelding etter påmeldingsfristens utløp, normalt en – 1 – uke før kursstart, refunderes halve kursavgiften med ett fratrekk på 5 %. Avlyst deltakelse som fremsettes mindre enn 24 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Dette med mindre akutt sykdom/dødsfall (nær familie) inntreffer. Sykdom/dødsfall må attesteres av lege eller annen offentlig myndighet. Attesten må være datert innen 3 dager etter kursdato, og det må framgå at kurset ikke kunne gjennomføres.

For noen av kursene, eller andre arrangement, er det også mulig å betale kontant eller med kredittkort ved oppmøte kursdagen. Vi tar forbehold om at det fortsatt er ledige plasser.

Vi følger FHI sine retningslinjer om håndtering av covid-19 situasjonen ved alle våre kurs. Dersom kommunen på kursstedet har innført egen og strengere retningslinjer følger vi disse.