Norsk Hjortesenter har ei langsiktig avtale med Miljødirektoratet om utvikling av hjorteforvaltningen i Norge. Og tilsvarende avtale med Landbruks- og matdepartementet om utvikling av hjorteressursen. Dette i tett samarbeid med ulike organisasjoner og andre fagmiljøer. Norsk Hjortesenter utfører mange oppdrag i tilknytning til forvaltning av hjort på ulike nivåer. Det være seg utarbeiding av lærebøker, bestandsplaner, fagforedrag, kurs, seminar med mer.

Gjennom et godt samarbeid med alle grunneigarane på Svanøy kan Norsk Hjortesenter også utøve hjorteforvaltning i praksis. Svanøy fungerer som «mønsterbruk» og har ein nøye forvalta og livskraftig hjortebestand. Det blir felt opp mot 30 dyr årleg, og vi er restriktive med å felle bukk. Vi har ei målsetjing om å halde bukkeandelen til over 50 prosent, og med snittalder meir enn fem år. Svanøy er staden for å oppleve stor aktivitet med mykje brøling under brunsten om hausten.

Vi påtar oss oppdrag for offenteleg myndigheter, private rettshavere, lag og organisasjoner. Et første møte med noen av fagfolkene våre kan være å bestille et fagforedrag. Døme på tema i slike fagforedrag kan være:

  • Biologi
  • Hjorteforvaltning
  • Organisering
  • Bestandsplanlegging
  • Bestandsovervaking
  • Lovverk, etikk og moral, og omsyn til andre samfunnssektorar
  • Spesialtilpassa foredrag til tema og område
  • Kombinasjon av dei ulike tema

Ta kontakt – vi er nærmere enn du tror!

Se pakketilbud spesielt rettet mot kommuenene, men som og er relevant for rettshavere.

Sjekk forvaltningshandboka.

For relevant litteratur sjekk vår nettbutikk!