231214: Samarbeidsavtale VLFK: Meir viltkjøt i Vestland –> innovasjons- og næringsklynge! Ved Jon Anders Stavang. Samråingsmøte VLFK

231213: Presentasjon for Vikja AS – meir viltkjøt. For Vik kommune, Vikja As. Ved Jon Anders Stavang

231204: Meir viltkjøt Vestland – vegen vidare. Ved Jon Anders Stavang, inviterte gjester frå Hovudutval for Næring, VLFK

231201: Med hjarte for hjorten. For besøksgruppe på 11 personar ved Norsk Hjortesenter, av Jon Anders Stavang

231127: Stiftinga Norsk Hjortesenter – vegen vidare. Dialogmøte med Landbruks- og matdepartementet, ved Jon Anders Stavang

231122: Verdiskaping med hjorten som utgangspunkt, ved Jon Anders Stavang. Nasjonalt webinar om viltkjøt arrangert av Norsk Hjortesenter med samarbeidspartnarar, finansiert av VLFK

231108: Norsk Hjortesenter – aktivitetar og rolle i Norsk hjorteviltforvaltning, for Øsby Vestmanalands Naturbruksgymnasie, ved Jon Anders Stavang

231104: Norsk Hjortesenter – ny dagleg leiar og vegen vidare. Møte med Miljødirektoratet, ved Jon Anders Stavang

231019: «Meir Viltkjøt» og vegen vidare. Arbeidsverkstad i Bergen, ved Jon Anders Stavang

231018: Om hjorteviltforvaltning for studenter ved HINN ved Johan Trygve Solheim

231017: Forvaltning av store ville beitedyr for Villreinnemda i S&FJ ved Johan Trygve Solheim

231016. Verdiskaping frå hjorteviltressursen, for Villreinnemnda i S&FJ ved Jon Anders Stavang

231010. Hjort, økologi og verneverdig natur på Svanøy. Muntleg foredrag på Galeasen Loyal for elevar ved UWC, ved Jon Anders Stavang.

230921 Hjorteviltforvaltning Meløy, ved Johan Trygve Solheim

230920: Hjorteviltforvaltning Vevelstad, ved  Johan Trygve Solheim

230919: Hjorteviltforvaltning Hattfjelldal, ved Johan Trygve Solheim

230914: Hjorteforvaltning i Bamble, ved Magnus Frøyen

230912: Viltressursar i Vestland, dialogmøte med Vestland Fylkeskommune.

230830: Meir Viltkjøt – Å leve med hjort, ved Jon Anders Stavang

230820: MER Viltkjøtt til folket ved Johan Trygve Solheim

230817 Hjorteforvaltning i Sauda, ved Magnus Frøyen

230812: Beitepress og forynging av eng – Hitra, ved Jon Anders Stavang

230522: Hjorteviltforvaltning Vegårdshei ved Johan Trygve Solheim

230316: Landbrukskonferansen 2023 – Hjort som ressurs og til glede ved Johan Trygve Solheim

230220 Kommunal viltforvaltning HINN ved Magnus Frøyen

230220: Hjorteviltforvaltning HINN Johan Trygve Solheim

220131: Orkland og Rennebu ved Magnus Frøyen

221025: Hjorteviltforvaltning – muligheter og utfordringer ved Johan Trygve Solheim

221005: Hjorteviltforvaltning Bindal ved Magnus Frøyen

220923: Framtidsretta hjorteviltforvaltning Saltdal ved Johan Trygve Solheim

220919: Utfordringer og muligheter i Steigen ved Johan Trygve Solheim

220909: Presentasjon av rapport Sunnfjord kommune ved Magnus Frøyen

220831: Hjorteviltforvaltning i Vågsøy ved Johan Trygve Solheim

220830: Hjorteviltforvaltning i Bremanger ved Johan Trygve Solheim

220826: Hjorteforvaltning i Tysnes ved Magnus Frøyen

220829 Hjorteviltforvaltning i Florø ved Johan Trygve Solheim

220809: Ombo – Hjorteviltforvaltning i praksis Ombo ved Johan Trygve Solheim

200809: Hjorteforvaltning i Sundvor ved Magnus Frøyen

220808: Gjesdal – Hjorteviltforvaltning i praksis ved Johan Trygve Solheim

220806: Ålesund – Hjorteviltforvaltning i praksis ved Johan Trygve Solheim

220806: Ålesund – MER Viltkjøtt til folket ved Johan Trygve Solheim

220602: Austevoll ved Magnus Frøyen

220426: Lindesnes: Økende hjortebestand ved Johan Trygve Solheim

220331: Årsmøte HTB ved Magnus Frøyen

220330: YSSB presentasjon årsmøte ved Magnus Frøyen

220320: Årsmøte Askvoll ved Magnus Frøyen

220310: Andøya – Bestandsforvaltning ved Magnus Frøyen

220312: Andøya – Hjorteviltforvaltning med fokus på kjønnsbalanse Johan Trygve Solheim

220308: Bergen – Nettverkssamling Viltkjøtt ved Johan Trygve Solheim

220201: Agder – Økende hjortebestander ved Johan Trygve Solheim

220125: HINN – Kommunal hjorteviltforvaltning – Magnus Frøyen

220125: HINN – Hjorteviltforvaltning i praksis del 1 og 2 ved Johan Trygve Solheim

220124: Bonde og småbruker lag i Vestland – Norsk Hjortesenter ved Johan Trygve Solheim 

211207: Birkenes – Bestandsplanforvaltning ved Magnus Frøyen

211110: NATURDATA – Hjortejakta til himmels ved Johan Trygve Solheim

211013: Hellesylt – Bestandsplansamarbeid ved Magnus Frøyen

210830: Sørfold og Fauske – Hjorteviltforvaltning og jaktledelse i praksis ved Johan Trygve Solheim

210728: Tysnes og Huglo ved Magnus Frøyen

210512: HINN – Offentlig viltforvaltning ved Magnus Frøyen

210512: HINN – Hjorteviltforvaltning i praksis ved Johan Trygve Solheim

210511: MER Viltkjøtt – Senterpartiets digitale rundreise ved Johan Trygve Solheim

210406: MER Viltkjøtt – LMD ved Ola Teigen og Johan Trygve Solheim

Sjekk også vår YouTube kanal og bli abonnent

Norsk Hjortesenter på YouTube