Category Archives: Ukategorisert

Fakta om hjort

Hjort (Cervus elaphus) – Karaktertrekk, vekst og utvikling. Hjorten er vanleg utbreidd over store delar av Europa og Nord-Amerika. Norsk hjort (Cervus elaphus atlanticus) er ein av mange underartar. Utbreiingsområdet til den norske hjorten dekkjer Sør-Norge opp til Nord-Trøndeleg, med unntak av nokre få kommunar. Pels og farge Eit typisk kjenneteikn hos hjorten er den […]

Hjortejakt på Svanøy

Høge fjell og brear i ryggen. Lyngrabbar, fjøresteinar og ope hav framfor deg. Ein hjortepost på Svanøy er ei oppleving utanom det vanlege for jegerar som ønskjer å prøve Svanøy-jakta. Svanøy er meir enn hjorteoppdrett. Gjennom godt samarbeid på øya kan Norsk Hjortesenter tilby guida hjortejakt på heile Svanøy. I variert kulturlandskap og spennande skogsterreng […]

Kurs i feltkontroll av hjortevilt

AUTORISASJON: Som feltkontrollør får du ditt eget id-kort og rett til å feltgodkjenne kjøtt av hjortevilt for salg. (Foto: Johan Trygve Solheim) Kurs i feltkontroll av hjortevilt vil halde fram. Kursa går i regi av Norsk Hjortesenter, og set jegerar og jaktvald i stand til å selje kjøt av hjortevilt til lokal detaljist (restaurantar og butikkar) […]