Category Archives: Artikler

Gratis hjortejakt på Svanøy

Jegerrekruttering er en viktig oppgave flere jobber med. Mange ser behovet for å redusere snittalderen i landets jaktlag. Dette for å sikre at det også i fremtiden er en høy andel av befolkningen som bidrar til hente ut det betydelige overskudd naturen produserer av de ulike hjorteviltartene våre. Hver høst felles om lag 100000 hjortevilt […]

Første kapittel i handbok i hjorteforvaltning er lansert

– «Handboka» skal formidle fagleg stoff som er relevant i den praktiske kvardagen til dei som driv forvaltning av hjortebestandar, både i offentlege og privat regi, fortel prosjektleiar og forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter Stein Joar Hegland. Dei som driv viltforvaltninga har jo sjeldan tilgang til all kunnskap om ulike utfordringar dei møter i kvardagen sin […]

Norsk Hjortesenter har evaluert tiltak mot hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande samfunnsproblem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Effektive tiltak mot hjortepåkøyrsler er nødvendig for å få bukt med problema. -Statens vegvesen i Sogn og Fjordane har hatt ei offensiv haldning til å gjera noko […]

Kurskalender 2015

Vi holder nå på å sette opp kurskalender for første halvår 2015. Det er stor interesse for kurs i slakting, partering, pølseproduksjon, hjorteforvaltning og mye annet. Dersom publikum har spesielle ønsker er det bare å ta kontakt med oss sier daglig leder Johan Trygve Solheim. Følg med i kurskalenderen vår de nærmeste ukene, og kanskje […]

Gratis hjortejakt for førstegangsjegere

Også i år tilbyr Norsk Hjortesenter fire førstegangsjegere gratis jaktweekend på Svanøy. Primært gjør vi dette som vårt bidrag til å sikre rekreuttering av flere unge storviltjegere. Et lite bidrag i den store sammenhengen, men om flere store grunneiere gjør noe tilsvarende vil det ha effekt. Snittalderen blant norske storviltjegere er relativt høy, og selv […]

Påmelding Hjort 2014

«HJORT TIL TUSEN» FOR 15. ÅR PÅ RAD: – I år vil vi belyse to hovedtemaer grundig; nemlig arealbrukskonflikter samt næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs, opplyser viltforvaltningsansvarlig ved Norsk Hjortesenter, Magnus Frøyen. Han venter mange deltagere til årets seminar og påmelding til seminaret skjer nå. Klikk i bildet til venstre for å gå rett til […]