Category Archives: Artikler

Vågsøy med avtale om årsrapport frå Norsk Hjortesenter

Vågsøy kommune har i år bestilt ein såkalla ”årsrapport” frå Norsk hjortesenter. Årsrapporten er ein årleg rapport med oversikt og oppsummering av bestandsutvikling m.v.  Rapporten baserer seg på Sett hjort, fellingstal og slaktevekter fortel Viltforvaltar Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter.  -Vi har lang erfaring med å gje råd til kommunar og grunneigarar om utfordringar i […]

Første kapittel i handbok i hjorteforvaltning er lansert

– «Handboka» skal formidle fagleg stoff som er relevant i den praktiske kvardagen til dei som driv forvaltning av hjortebestandar, både i offentlege og privat regi, fortel prosjektleiar og forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter Stein Joar Hegland. Dei som driv viltforvaltninga har jo sjeldan tilgang til all kunnskap om ulike utfordringar dei møter i kvardagen sin […]

Norsk Hjortesenter har evaluert tiltak mot hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande samfunnsproblem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Effektive tiltak mot hjortepåkøyrsler er nødvendig for å få bukt med problema. -Statens vegvesen i Sogn og Fjordane har hatt ei offensiv haldning til å gjera noko […]

Gratis hjortejakt for førstegangsjegere

Også i år tilbyr Norsk Hjortesenter fire førstegangsjegere gratis jaktweekend på Svanøy. Primært gjør vi dette som vårt bidrag til å sikre rekreuttering av flere unge storviltjegere. Et lite bidrag i den store sammenhengen, men om flere store grunneiere gjør noe tilsvarende vil det ha effekt. Snittalderen blant norske storviltjegere er relativt høy, og selv […]