Category Archives: Artikler

Evaluering av Sett hjort/elg overvakinga

Forskarar ved Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) har nyleg evaluert Sett Hjort/Elg. Dette har dei gjort i område som er med i Overvakingsprogrammet for hjortevilt der det vert samla inn kjevar frå felte dyr. Med bakgrunn i dette datamaterialet har dei ved hjelp av kohortanalysar freista å rekonstruere bestandane og samanlikna utviklinga av desse med […]

Har din kommune avtale om årsrapport?

Norsk Hjortesenter (SNH) har utvikla eit tilbod om årsrapport i høve hjorteforvaltning til kommunane. Årsrapporten byggjer på tilgjengeleg datamateriale frå fellingsstatistikkar, Sett hjort og fallviltregistreringar. Rapporten er meint å vere ei årleg oppsummering av hjortejakta der kommunen kan få ein ferdig presentasjon av tilgjengelig datamateriale til utsending til jaktvald m.v.  Data vert presentert på ein […]

Med hjort på grillen

Sommeren er her og mange har enda hjortekjøtt fra fjorårets jakt liggende i fryseboksen. Noen har endog hjortekjøtt fra mange år tilbake. Trolig i frykt for at kommende jaktsesong skulle slå feil, eller at familien ellers er dritt lei av hjortekjøtt? Det er synd å la gode råvarer forringes ved å la de ligge for […]

Hjort 2015 blir til Hjort 2016

Den 16. utgava av vårt årlige fagseminar «Hjort-til-tusen» vil bli arrangert i Florø og på Svanøy i tiden 10. og 11. mars 2016. Målgruppa for seminaret er som tidligere år jaktrettshavere, jegere og kommunale sakshandbehandlere. Alle med interesse for hjort og forvaltning av arten er selvsagt velkommen til å delta.  Spesielt vil vi oppfordre studenter […]

Andre kapittel i Handbok om Praktisk Hjorteforvaltning er no publisert

Denne gong er det kommunale målsetjingar som står for tur i handboka, fortel prosjektleiar og forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter Stein Joar Hegland. Alle kommunar er forplikta til  å vedta målsetjingar for utviklinga av hjorteviltbestandane i kommunen. Dette kapitlet gjev ein oversikt over korleis dette målarbeidet kan utførast og kvifor det er så viktig. Handbokprosjektet har […]

Ny masterstudent i gang i samarbeid med Norsk Hjortesenter

Denne veka er nederlandske Janneke Scholten som studerer ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) godt i gang med feltarbeidet for hennar masteroppgåve. Feltarbeidet føregår i Kaupanger i Sogn og ho skal prøve å svare på om terrengsykling kan påverke korleis hjortetettleiken er i områder med mykje terrengsykling. Arealbrukskonfliktar mellom vilt og rekreasjonsaktivitetar er eit […]