Category Archives: Artikler

Norsk Hjortesenter byr urøynde hjortejegere på gratis jaktweekend

Er du ung og/eller nyutdanna jegar – klør du i fingrane etter å få være med på skikkeleg hjortejakt? Då hastar det for Johan Trygve Solheim og Norsk Hjortesenter på Svanøy inviterer 4 unge førstegangsjegerar til GRATIS hjortejakt helga 6.-8. november. Om du føler deg kvalifisert til å delta på jakthelga kan du søkje via […]

Bukkane blir yngre igjen!

Overvakingsprogrammet for hjortevilt som fylgjer utviklinga for dei ulike hjorteviltbestandane i landet finn no at gjennomsnittsalderen for eldre hanndyr (2,5 år og eldre) i overvakingsregionane for hjort på Vestladet/ Sør Trøndelag no er fallande. Dette framkjem av overvakingsprogrammet sin framdriftsrapport for 2012 – 2014 som NINA no har publisert.  Områda her utgjer kjerneområda for hjort […]

Vektnedgangen for hjort har kanskje stogga

Overvakingsprogrammet for hjortevilt har sidan 1991 samla inn kjevar frå felt hjortevilt i fleire ulike regionar. Dette i lag med blant anna data om slaktevekter og fellingstidspunkt har gjeve grunnlag for mykje nyttig kunnskap om hjorteviltbestandane. For eksempel endringar og utvikling av ulike tilhøve hos dei ulike artane i ulike regioner. Norsk institutt for naturforsking […]

Evaluering av Sett hjort/elg overvakinga

Forskarar ved Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) har nyleg evaluert Sett Hjort/Elg. Dette har dei gjort i område som er med i Overvakingsprogrammet for hjortevilt der det vert samla inn kjevar frå felte dyr. Med bakgrunn i dette datamaterialet har dei ved hjelp av kohortanalysar freista å rekonstruere bestandane og samanlikna utviklinga av desse med […]

Har din kommune avtale om årsrapport?

Norsk Hjortesenter (SNH) har utvikla eit tilbod om årsrapport i høve hjorteforvaltning til kommunane. Årsrapporten byggjer på tilgjengeleg datamateriale frå fellingsstatistikkar, Sett hjort og fallviltregistreringar. Rapporten er meint å vere ei årleg oppsummering av hjortejakta der kommunen kan få ein ferdig presentasjon av tilgjengelig datamateriale til utsending til jaktvald m.v.  Data vert presentert på ein […]

Med hjort på grillen

Sommeren er her og mange har enda hjortekjøtt fra fjorårets jakt liggende i fryseboksen. Noen har endog hjortekjøtt fra mange år tilbake. Trolig i frykt for at kommende jaktsesong skulle slå feil, eller at familien ellers er dritt lei av hjortekjøtt? Det er synd å la gode råvarer forringes ved å la de ligge for […]

Hjort 2015 blir til Hjort 2016

Den 16. utgava av vårt årlige fagseminar «Hjort-til-tusen» vil bli arrangert i Florø og på Svanøy i tiden 10. og 11. mars 2016. Målgruppa for seminaret er som tidligere år jaktrettshavere, jegere og kommunale sakshandbehandlere. Alle med interesse for hjort og forvaltning av arten er selvsagt velkommen til å delta.  Spesielt vil vi oppfordre studenter […]