Category Archives: Artikler

Norsk Hjortesenter byr urøynde hjortejegere på gratis jaktweekend

Er du ung og/eller nyutdanna jegar – klør du i fingrane etter å få være med på skikkeleg hjortejakt? Då hastar det for Johan Trygve Solheim og Norsk Hjortesenter på Svanøy inviterer 4 unge førstegangsjegerar til GRATIS hjortejakt helga 6.-8. november. Om du føler deg kvalifisert til å delta på jakthelga kan du søkje via […]

Bukkane blir yngre igjen!

Overvakingsprogrammet for hjortevilt som fylgjer utviklinga for dei ulike hjorteviltbestandane i landet finn no at gjennomsnittsalderen for eldre hanndyr (2,5 år og eldre) i overvakingsregionane for hjort på Vestladet/ Sør Trøndelag no er fallande. Dette framkjem av overvakingsprogrammet sin framdriftsrapport for 2012 – 2014 som NINA no har publisert.  Områda her utgjer kjerneområda for hjort […]

Vektnedgangen for hjort har kanskje stogga

Overvakingsprogrammet for hjortevilt har sidan 1991 samla inn kjevar frå felt hjortevilt i fleire ulike regionar. Dette i lag med blant anna data om slaktevekter og fellingstidspunkt har gjeve grunnlag for mykje nyttig kunnskap om hjorteviltbestandane. For eksempel endringar og utvikling av ulike tilhøve hos dei ulike artane i ulike regioner. Norsk institutt for naturforsking […]

Evaluering av Sett hjort/elg overvakinga

Forskarar ved Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) har nyleg evaluert Sett Hjort/Elg. Dette har dei gjort i område som er med i Overvakingsprogrammet for hjortevilt der det vert samla inn kjevar frå felte dyr. Med bakgrunn i dette datamaterialet har dei ved hjelp av kohortanalysar freista å rekonstruere bestandane og samanlikna utviklinga av desse med […]

Har din kommune avtale om årsrapport?

Norsk Hjortesenter (SNH) har utvikla eit tilbod om årsrapport i høve hjorteforvaltning til kommunane. Årsrapporten byggjer på tilgjengeleg datamateriale frå fellingsstatistikkar, Sett hjort og fallviltregistreringar. Rapporten er meint å vere ei årleg oppsummering av hjortejakta der kommunen kan få ein ferdig presentasjon av tilgjengelig datamateriale til utsending til jaktvald m.v.  Data vert presentert på ein […]