Category Archives: Artikler

Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på Villrein i Norge

CWD rammer fortrinnsvis hjortedyr og dette er første gang CWD er påvist i Europa, og første tilfellet av smitte hos rein på verdensbasis. Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Denne dødelige sykdommen som normalt rammer hjortevilt, er tidligere kjent fra Nord-Amerika. Ingen betydning for hjorteoppdrett […]

Mottar du informasjon i høve hjortejakta?

Ein kan lage mange fine planar for hjorteviltforvaltning, men utan jegerane i skogen til å fylgje opp desse planane gjennom jakta hjelper det ikkje stort. Det er kommunane som i tett samarbeid med grunneigarane/jaktrettshavarane må fastsette mål og leggje føringar for utvikling av bestandane. Jaktutøvinga er den viktigaste reiskapen i høve hjorteviltforvaltninga, då jakt utgjer […]

Norsk Hjortesenter byr urøynde hjortejegere på gratis jaktweekend

Er du ung og/eller nyutdanna jegar – klør du i fingrane etter å få være med på skikkeleg hjortejakt? Då hastar det for Johan Trygve Solheim og Norsk Hjortesenter på Svanøy inviterer 4 unge førstegangsjegerar til GRATIS hjortejakt helga 6.-8. november. Om du føler deg kvalifisert til å delta på jakthelga kan du søkje via […]

Bukkane blir yngre igjen!

Overvakingsprogrammet for hjortevilt som fylgjer utviklinga for dei ulike hjorteviltbestandane i landet finn no at gjennomsnittsalderen for eldre hanndyr (2,5 år og eldre) i overvakingsregionane for hjort på Vestladet/ Sør Trøndelag no er fallande. Dette framkjem av overvakingsprogrammet sin framdriftsrapport for 2012 – 2014 som NINA no har publisert.  Områda her utgjer kjerneområda for hjort […]

Vektnedgangen for hjort har kanskje stogga

Overvakingsprogrammet for hjortevilt har sidan 1991 samla inn kjevar frå felt hjortevilt i fleire ulike regionar. Dette i lag med blant anna data om slaktevekter og fellingstidspunkt har gjeve grunnlag for mykje nyttig kunnskap om hjorteviltbestandane. For eksempel endringar og utvikling av ulike tilhøve hos dei ulike artane i ulike regioner. Norsk institutt for naturforsking […]