Category Archives: Artikler

Treng hjorteføter til forskning

NTNU forskar på “fortidshjorten”, og treng beinprøver frå dagens dyr. Norsk Hjortesenter har fått ein førespurnad frå NTNU i Trondheim om å skaffe til vege data til eit spennande forskingsprosjekt som pågår. Jørgen Rosvold & Co har målt ein del gamle hjortebein som er funne under arkeologiske utgravingar. Målet er å lage ein full tidsserie […]

Lågare fart gir færre viltpåkøyrsler

Vegstyremaktene vegrar seg mot å bruke tiltaket som faktisk har effekt, nemleg fartsreduksjon. – Underleg, meiner leiar ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim. Meir skogrydding, fleire viltgjerde og ei rekkje andre tiltak står på verkemiddel-lista til Statens vegvesen for å få ned talet på hjortepåkøyrsler. Berre i fjor small det 377 gonger mellom bil og […]