Gratis hjortejakt for førstegangsjegere

Også i år tilbyr Norsk Hjortesenter fire førstegangsjegere gratis jaktweekend på Svanøy. Primært gjør vi dette som vårt bidrag til å sikre rekreuttering av flere unge storviltjegere. Et lite bidrag i den store sammenhengen, men om flere store grunneiere gjør noe tilsvarende vil det ha effekt. Snittalderen blant norske storviltjegere er relativt høy, og selv […]

Kursbetingelser

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes eller ikke sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales til konto 3775.03.20962 ved påmelding. Denne refunderes i sin helhet ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato. Ved kundes […]

Påmelding Hjort 2014

“HJORT TIL TUSEN” FOR 15. ÅR PÅ RAD: – I år vil vi belyse to hovedtemaer grundig; nemlig arealbrukskonflikter samt næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs, opplyser viltforvaltningsansvarlig ved Norsk Hjortesenter, Magnus Frøyen. Han venter mange deltagere til årets seminar og påmelding til seminaret skjer nå. Klikk i bildet til venstre for å gå rett til […]

Har kursa mer enn 1000

Uka før påske hadde 16 personer fra nær og fjern med interesse for hjorteoppdrett funnet vegen til Norsk Hjortesenter på Svanøy. Dermed passerte vi nummer 1000 som har deltatt på denne type kurs i vår regi forklarer daglig leder Johan Trygve Solheim. Det er bare omlag 90 hjorteoppdrett i drift her i landet per i dag, […]

Økning i antall felt hjort

Det ble felt om lag 36 100 hjort i løpet av jaktsesongen 2013/2014. Dette er en oppgang fra sesongen før på nesten 1100 dyr. Etter to år med nedgang økte hjortejegernes utbytte igjen og er omlag som forventet sier viltforvaltningsansvarlig Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter. Mye av økningen i antall felte hjort kom i Møre og […]

Stilling ledig ved Norsk Hjortesenter, Svanøy

Ved Norsk Hjortesenter søker vi nå etter ny leder gårdsdrift. Søknadsfrist er 1. mars 2014 og dette er en spennende stilling for alle med interesse for hjort, jakt, forvaltning, landbruk og lokalmat. Jobben er svært allsidig og søkere med bakgrunn fra landbruksdrift og utmarksforvaltning stiller strekt. Drømmejobben kan bli din og på neste side finner […]