Skal forske på effektane av hjortebeiting

Norsk Hjortesenter og Høgskulen i Sogndal får 4,5 millionar kroner frå Norges Forskingsråd. Forskingsmiljøet ved seksjon for landskapsøkologi ved Avdeling for Naturfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har i samarbeid med kompetansesenteret Norsk Hjortesenter fått tilslag på kr  4.5 millionar frå programmet Miljø 2015 hjå Norges Forskingsråd til eit forskingsprosjekt på hjortebeiting.

Treng hjorteføter til forskning

NTNU forskar på «fortidshjorten», og treng beinprøver frå dagens dyr. Norsk Hjortesenter har fått ein førespurnad frå NTNU i Trondheim om å skaffe til vege data til eit spennande forskingsprosjekt som pågår. Jørgen Rosvold & Co har målt ein del gamle hjortebein som er funne under arkeologiske utgravingar. Målet er å lage ein full tidsserie […]

Lågare fart gir færre viltpåkøyrsler

Vegstyremaktene vegrar seg mot å bruke tiltaket som faktisk har effekt, nemleg fartsreduksjon. – Underleg, meiner leiar ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim. Meir skogrydding, fleire viltgjerde og ei rekkje andre tiltak står på verkemiddel-lista til Statens vegvesen for å få ned talet på hjortepåkøyrsler. Berre i fjor small det 377 gonger mellom bil og […]