Noen av de ressurspersonar vi samarbeider med

Kokk og restauratør, Florø Terje Andersen Kokk og restauratør, Florø Øystein Berge Regnskap, Florø Iris Johnsen Dekan HiSF, Sogndal Stein Joar Hegland Mesterkokk og gourmand, Oslo Eyvind Hellstrøm Hjorteoppdretter, Knarvik Lars Øyvind Hillestad Fotograf og forfatter, Frillesås Per Klaesson Veterinær, Florø Per Kristian Kristensen Bioforsk Økologisk, Tingvoll Erling Meisingset Grafisk Designer, Oslo Mons Rønning Bohem, […]

Fotogalleri og foto på våre nettsider

Du finner vårt fotogalleri på www.triggerfoto.no Ønsker du tilgang til fotoserver for å kjøpe bilder, må du be om tilgang og vi sender deg et midlertidig brukernavn og passord. Dette skjer ved at du sender en e-post til johan@svanoy.com Vennligst oppgi hvilke bilder, eller tematikken for bildene, du eventuelt ønsker å se. Etter gjennomsyn kan […]

Produkt og tenester vi tilbyr

Norsk Hjortesenter tilbyr en rekke produkter og tjenester til kunder både innen privat og offentlig sektor. Av produkter vi tilbyr er det kanskje først og fremst kjøtt av hjort og dåhjort fra vårt eget viltslakteri publikum forbinder oss med. Hjortekjøttet kan du kjøpe ved å laste ned vårt bestillingsskjema, utfylle dette og sende oss per […]

Avtaleordning for kommunene

Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Direktoratet for Naturforvaltning som sikrer at kommunene kan bruke vår fagkunnskap. Vi tilbyr avtaleordninger om faglig oppfølging innen hjorteforvaltning som kan passe for din kommune. Avtaler blir laga for et år om gangen, og tilpasses behovet i den enkelte kommune. Vi søker også å se flere kommuner i sammenheng […]

Eksempel på tjenester Norsk Hjortesenter tilbyr

• Overordna kommunale mål for hjorteforvaltning – bistand til utarbeiding av målformuleringer og retningslinjer. • Fagrapport hjort – bestandsestimat og prognose for bestandsutvikling. • Hjorteviltregisteret – bistand til innlegging av data, tilpassing av rapporter o.l. • Vårtelling, sett hjort og kjeveinnsamling – utarbeide metodikk for gjennomføring av registreringer i din kommune, inkl bearbeiding, analyser og […]