Over 300 feltkontrollørar klare for skogen

Sidan mai månad har Norsk Hjortesenter utdanna godt over 300 feltkontrollørar av hjorteviltkjøt. Jaktsesongen er i gang, og dei første feltkontrollerte dyra i Sogn og Fjordane og Hordaland er alt på veg til lokale konsumentar. I denne saka finn feltkontrollørane dei siste oppdaterte føredraga frå sist kurs, som blei halde i Høyanger 8. september.