Fagleg påfyll – sjå opptak frå viltseminaret 2024

Seminar og konferansar er viktige arenaer for å fylle på med den nyaste kunnskapen innan ulike fagfelt. Slik er det og innan hjorteviltforvaltninga. Norsk Hjortesenter arrangerer kvart år eit viltseminar der vi inviterer fagfolk til å dele den nyaste kunnskapen om hjorteviltet. Programmet i 2024 var variert og vi fekk gode tilbakemeldingar på innhaldet. Fekk […]

Desse har som ambisjon å danne næringsklynge for hjortekjøt!

For perioden 2024-2026 har Vestland fylke og Norsk Hjortesenter teikna ei samarbeidsavtale for saman med næringsaktørar å bidra til å utvikle verdikjeder basert på viltkjøt i Vestland. Eit hovudmål i dette arbeidet er å etablere ei næringsklynge for hjortekjøtaktørar. Oppstartsmøtet for ei potensiell næringsklynge vart lagt til  Flåm, 3.- 4. april. I løpet av møtet […]

Viltseminaret 2024 – 8.-9. mars

Viltseminaret 2024 vert arrangert på Scandic Flesland hotel i Bergen. Målgruppa er kommunale viltforvaltarar, jegerar og næringsaktørar med fokus på hjorteviltet som ressurs. Norsk Hjortesenter arrangere seminaret i samarbeid med Norges Bondelag i Vestland, og NJFF i Sogn og Fjordane og Hordaland. Seminaret tek til med lunsj på fredag og vert avslutta med lunsj på […]

Viltkjøt har stort potensiale – webinar 22 . november

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok? Prosjekta «Barrierer og suksesskriterier for norske gårds- og viltslakterier» og «Meir viltkjøt Vestland» har sett fokus på potensialet for å auke verdiskapinga frå viltkjøtressursane. Prosjekta har avdekka fleire flaskehalsar for å utvikle ei næringa basert på viltressursane, men dokumenterer også mange moglegheiter for […]

Ny dagleg leiar for Hjortesenteret

Den 1. august byrja underteikna i ny jobb som dagleg leiar ved Stiftinga Norsk Hjortesenter. På trappa til Hjortesenteret møtte sjølvaste seniorkolla Hjorthild fram, og gjorde krav på respekt, kos og kraftfor. Noko ho sjølvsagt fekk. Og med det byrja dagen på best mogleg måte.  Eg har vakse opp med hjort. Meiningane om han var […]

Innfanging av hjort i Florø, våren 2023

Norsk hjortesenter har igjen fått i oppgåve å fange hjortar i og ikring Florø sentrum. Etter at bebuarar i Florø jamleg har tatt kontakt med kommunen angåande hjort som er nærgåande, tok kommunen vidare kontakt med Norsk Hjortesenter for å høyre om det var aktuelt å ta hjortane inn i forsøksdyravdelinga. Saman har Norsk Hjortesenter […]

Foredrag Viltseminar 2023

Viltseminar 2023 ble arrangert fredag 24. og lørdag 25. mars 2023, og er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane & Hordaland, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Omlag 90 personer deltok på seminaret, og seminaret ble streamet slik at alle som ikke hadde anledning til å reise til Førde kunne følge […]

Viltseminar 24. og 25. mars 2023

Etter 2 år med webinar gleder vi oss til endelig å kunne samles igjen til seminar med faglig påfyll og sosialt samvær. Årets seminar vert på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 24. – 25. mars. Målet er å skape ein arena med aktuelle emner for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerar og elles alle med interesse […]

Arbeidsverksted forvaltning ville store beitedyr

Bestandene av hjort og hjortevilt er historisk høye. Dette er store ville beitedyr, og disse utgjør i dag en stor ressurs som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Men en stor hjorteviltbestand skaper også utfordringer og kostnader for både landbruk, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig. For å dempe konflikter hjortevilt skaper, må […]