Viltseminar 24. og 25. mars 2023

Etter 2 år med webinar gleder vi oss til endelig å kunne samles igjen til seminar med faglig påfyll og sosialt samvær. Årets seminar vert på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 24. – 25. mars. Målet er å skape ein arena med aktuelle emner for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerar og elles alle med interesse […]

Arbeidsverksted forvaltning ville store beitedyr

Bestandene av hjort og hjortevilt er historisk høye. Dette er store ville beitedyr, og disse utgjør i dag en stor ressurs som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Men en stor hjorteviltbestand skaper også utfordringer og kostnader for både landbruk, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig. For å dempe konflikter hjortevilt skaper, må […]

Foredrag Viltwebinar 2022

Viltwebinar 2022 ble arrangert tirsdag 15. og onsdag 16. mars 2022. Arrangementet ble delt opp i tre sesjoner med totalt om lag 350 deltagere inkludert foredragsholdere. Viltwebinaret er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Sammen valgte vi også i år å nytte webinar som erstatning […]

Setter seg i førersetet og vil øke verdiskapingen

Vestland skal bli landets ledende viltkjøttregion og verdiskapingen fra næringen skal økes betraktelig de nærmeste årene. Det er den klare målsettingen etter at ledende aktører fra viltkjøttnæringen, dagligvarebransjen og restaurant- og reiselivsnæringen møttes i Bergen. – Som den største hjorteregionen i landet er det helt naturlig at Vestland tar en viktig rolle i å utvikle […]

Planlegger stort forskningsprosjekt på Svanøy

Et forskerteam med fra venstre i bildet forsker Pierre Dupont NMBU, professor Stein Joar Hegland HVL (styreleder SNH) og professor Richard Bischof NMBU besøkte nylig Svanøy og Hjorteviltsenteret. I samarbeid med hjorteviltsenteret planlegger forskerne en studie som vil involvere GPS-merking og DNA-prøvetaking av hjort i forsøksdyranlegget for å utvikle ny kunnskap. Denne kunnskap vil deretter […]

Viltwebinar 15. og 16. mars 2022

VILTWEBINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det setter fokus på aktuelle tema om hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape en digital arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneiere, jegere og ellers alle med interesse for vilt og viltforvaltning. Programmet er rikhaldig og variert […]

Stor mulighet til å fremme hjortevilt i Bocuse d’Or 2022

Bocuse d’Or Europa har satt hjortevilt på menyen i den prestisjefylte konkurransen i Budapest 22. mars. Dette gir norske viltkjøttprodusenter en unik mulighet til å vise at en gjennom samarbeid er i stand til å skape stabile leveranser av høy kvalitet til restaurantbransjen. Norge stiller med kandidaten Filip August Bendi som leder for Team Norway. […]

Velkommen til podkasten HJORTEBRØL!

I dag lanserer vi ein heilt ny Podkast. Podkasten HJORTEBRØL er eit samarbeid mellom Norsk Hjortesenter, Vestland Bondelag og Norges Jeger – og fiskerforbund Sogn og Fjordane. Dette er podkasten for deg som er oppteken av forvaltning av hjort, jakt og foredling. For dei som meiner hjorten er forferdeleg og for dei som meiner hjorten […]