Author Archives: Jon Anders Stavang

Viltseminaret 2024 vert 8.-9. mars!

Viltseminaret 2024 vert arrangert på Scandic Flesland hotel i Bergen. Målgruppa er kommunale viltforvaltarar, jegerar og næringsaktørar med fokus på hjorteviltet som ressurs. Norsk Hjortesenter arrangere seminaret i samarbeid med Norges Bondelag i Vestland, og NJFF i Sogn og Fjordane og Hordaland. Seminaret tek til med lunsj på fredag og vert avslutta med lunsj på […]

Viltkjøt har stort potensiale – webinar 22 . november

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok? Prosjekta «Barrierer og suksesskriterier for norske gårds- og viltslakterier» og «Meir viltkjøt Vestland» har sett fokus på potensialet for å auke verdiskapinga frå viltkjøtressursane. Prosjekta har avdekka fleire flaskehalsar for å utvikle ei næringa basert på viltressursane, men dokumenterer også mange moglegheiter for […]