Author Archives: Hjortesenteret

Vågsøy med avtale om årsrapport frå Norsk Hjortesenter

Vågsøy kommune har i år bestilt ein såkalla ”årsrapport” frå Norsk hjortesenter. Årsrapporten er ein årleg rapport med oversikt og oppsummering av bestandsutvikling m.v.  Rapporten baserer seg på Sett hjort, fellingstal og slaktevekter fortel Viltforvaltar Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter.  -Vi har lang erfaring med å gje råd til kommunar og grunneigarar om utfordringar i […]

Gratis hjortejakt på Svanøy

Jegerrekruttering er en viktig oppgave flere jobber med. Mange ser behovet for å redusere snittalderen i landets jaktlag. Dette for å sikre at det også i fremtiden er en høy andel av befolkningen som bidrar til hente ut det betydelige overskudd naturen produserer av de ulike hjorteviltartene våre. Hver høst felles om lag 100000 hjortevilt […]

Første kapittel i handbok i hjorteforvaltning er lansert

– «Handboka» skal formidle fagleg stoff som er relevant i den praktiske kvardagen til dei som driv forvaltning av hjortebestandar, både i offentlege og privat regi, fortel prosjektleiar og forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter Stein Joar Hegland. Dei som driv viltforvaltninga har jo sjeldan tilgang til all kunnskap om ulike utfordringar dei møter i kvardagen sin […]

Pakketilbud til kommuner

Modul 1: Årsrapport Ferdig utarbeidd presentasjon for kommunane til utsending som informasjon til vald og jaktfelt. Presentasjonen går gjennom Sett hjort, slaktevekter og fellingstal for siste 5 eller10 år med vurderingar og tilrådingar utifrå dette. Presentasjonen inneheld og generell informasjon om Sett hjort registrering for å motivere til oppslutning om dette. Anna informasjon kommunane ynskjer å […]

Norsk Hjortesenter har evaluert tiltak mot hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande samfunnsproblem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Effektive tiltak mot hjortepåkøyrsler er nødvendig for å få bukt med problema. -Statens vegvesen i Sogn og Fjordane har hatt ei offensiv haldning til å gjera noko […]

Kurskalender 2015

Vi holder nå på å sette opp kurskalender for første halvår 2015. Det er stor interesse for kurs i slakting, partering, pølseproduksjon, hjorteforvaltning og mye annet. Dersom publikum har spesielle ønsker er det bare å ta kontakt med oss sier daglig leder Johan Trygve Solheim. Følg med i kurskalenderen vår de nærmeste ukene, og kanskje […]

Gratis hjortejakt for førstegangsjegere

Også i år tilbyr Norsk Hjortesenter fire førstegangsjegere gratis jaktweekend på Svanøy. Primært gjør vi dette som vårt bidrag til å sikre rekreuttering av flere unge storviltjegere. Et lite bidrag i den store sammenhengen, men om flere store grunneiere gjør noe tilsvarende vil det ha effekt. Snittalderen blant norske storviltjegere er relativt høy, og selv […]

Kursbetingelser

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes eller ikke sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales til TicketCo ved påmelding. Denne refunderes med ett fratrekk av 5 % ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato. […]