Author Archives: Hjortesenteret

Kontakt oss

Stiftelsen Norsk Hjortesenter Besøksadresse Svanøy: Kvalstad Gård Besøksadresse Florø: Horne Brygge, Strandgata 15 Postadresse: N-6914 Svanøybukt Telefon: + 47 57 75 21 80 E-post: hjort@hjortesenteret.no  Internett: www.hjortesenteret.no Organisasjonsnummer: 982 913 284 MVA Bankkonto Sparebanken Sogn og Fjordane 3775.07.06631 For å ta kontakt med noen i vårt styre, en av de ansatte eller noen i nettverket […]

Hvor holder vi til

Svanøy ligger omlag 10 kilometer sør for Florø – Noregs vestligste by, i Sogn og Fjordane fylke. Fra Florø til Svanøy reiser du med komfortable rutebåter eller taxibåter. En oversikt over båtruter fra Florø til Svanøy finner du her! Til Florø kommer du deg enten med ekspressbåt, fly, egen bil eller buss. Hurtigruten med daglige […]

Linker for tilsette

Webmail for ansatte Administrasjon e-post Bedriftsdialogen Nordea Breiband.no Administrasjon Triggerfoto Administrasjon Hjortesenterweb Adminisitrasjon Svanøyportalen Administrasjon Hjorteviltportalen Miljødirektoratets søknadssenter Felleskjøpet mine sider Logg inn hos Telenor Klarna butikk iZettle Meltwater drive Meltwater news Cloud Drive Domeneshop Telefaks

Om stiftelsen Norsk Hjortesenter

Norsk Hjortesenter er det nasjonale kunnskapssenter i høve til viltlevende hjort og hjort i farm/oppdrett. Norsk Hjortesenter er lokalisert med forretningsadresse til Kvalstad Gard på Svanøy, Flora Kommune, Sogn og Fjordane fylke. Vi har avdelingskontorer i Florø, Sogndal og Bergen. Driften av SNH er gjort mulig gjennom grunnfinansiering fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljødirektoratet (tidligere […]

Skal forske på effektane av hjortebeiting

Norsk Hjortesenter og Høgskulen i Sogndal får 4,5 millionar kroner frå Norges Forskingsråd. Forskingsmiljøet ved seksjon for landskapsøkologi ved Avdeling for Naturfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har i samarbeid med kompetansesenteret Norsk Hjortesenter fått tilslag på kr  4.5 millionar frå programmet Miljø 2015 hjå Norges Forskingsråd til eit forskingsprosjekt på hjortebeiting.

Treng hjorteføter til forskning

NTNU forskar på “fortidshjorten”, og treng beinprøver frå dagens dyr. Norsk Hjortesenter har fått ein førespurnad frå NTNU i Trondheim om å skaffe til vege data til eit spennande forskingsprosjekt som pågår. Jørgen Rosvold & Co har målt ein del gamle hjortebein som er funne under arkeologiske utgravingar. Målet er å lage ein full tidsserie […]

Lågare fart gir færre viltpåkøyrsler

Vegstyremaktene vegrar seg mot å bruke tiltaket som faktisk har effekt, nemleg fartsreduksjon. – Underleg, meiner leiar ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim. Meir skogrydding, fleire viltgjerde og ei rekkje andre tiltak står på verkemiddel-lista til Statens vegvesen for å få ned talet på hjortepåkøyrsler. Berre i fjor small det 377 gonger mellom bil og […]