Author Archives: Hjortesenteret

Eksempel på tjenester Norsk Hjortesenter tilbyr

• Overordna kommunale mål for hjorteforvaltning – bistand til utarbeiding av målformuleringer og retningslinjer. • Fagrapport hjort – bestandsestimat og prognose for bestandsutvikling. • Hjorteviltregisteret – bistand til innlegging av data, tilpassing av rapporter o.l. • Vårtelling, sett hjort og kjeveinnsamling – utarbeide metodikk for gjennomføring av registreringer i din kommune, inkl bearbeiding, analyser og […]

Om hjorteforvaltning

Norsk Hjortesenter utfører mange oppdrag i tilknytning til forvaltning av hjort på ulike nivåer. Det være seg utarbeiding av planer, fagforedrag, kurs, seminar osv. Vi har ei langsiktig avtale med Miljødirektoratet om nettopp utvikling av hjorteforvaltningen i Norge. Og tilsvarende avtale med Landbruks- og matdepartementet om utvikling av hjorteressursen. Dette i tett samarbeid med ulike […]

Hjorteforvaltningshandbok

Miljødirektoratet har over tid etterlyst et nettbasert verktøy for lett tilgang til informasjon om «best practice» innenfor forvaltning av hjorteviltet. I samarbeid med flere organisasjoner og fagpersoner har Norsk Hjortesenter utarbeid det første kapitel i «Handbok i hjorteforvaltning»; Kapittel 1 – Arealbrukskonflikter Kapittel 2 – Kommunale målsetnader  De påfølgende kapitler pubiseres fortløpende på denne siden, […]

Forskning

Forsking ved Norsk Hjortesenter Forskingssjef er Stein Joar Hegland, ta kontakt på telefon 415 01 553 eller epost stein.joar@svanoy.com  eller hjort@svanoy.com Norsk Hjortesenter si rolle i forskingVi skal skape ein aktiv kunnskapsarena for hjort spesielt og hjortevilt generelt. Vi vil: vera ein aktiv samarbeidspartnar for forskingsaktørar bidra til at forvaltningsaktørar har tilgang til forskingsbasert kunnskap […]

HJORT TIL TUSEN – landets største arena for hjorteforvaltningen

HJORT TIL TUSEN er Norsk Hjortesenters årlige fagseminar om forvaltning, jakt og kjøttbehandling. Her samles alle med interess for utvikling av hjorten som ressurs. Nedenfor finner du foredragene tidligere seminar. Foredragene fra seminar i Bergen Flesland august 2014, Hjort 2014: NB! Husk å sende gruppearbeidene til hjort@hjortesenteret.no eller johan@svanoy.com Så langt har vi bare mottatt notatet fra gruppe 1 Program Hjort […]

Kurs i partering

STOR RESSURS: Norsk storviltkjøtt er blant verdens beste kjøtt, og du vil lære å behandle det på en måte som kan gi fantastiske matopplevelser. (Foto: Egill J. Danielsen) Stadig flere jegere og andre som er interessert i hjortekjøtt finner det verd å investere i kunnskap for å oppnå bedre kvalitet på hjorten som råvare fra […]

Kurs i slakting

RÅVARE FRA SKOGEN: Med slaktekurs hos Norsk Hjortesenter er du godt rustet til å stå for første ledd i forvandlingen fra nyfelt hjort til lekker mat. (Foto: Egill J. Danielsen) Formålet med kurset er å øke den enkelte kursdeltager sine kunnskaper om slaktig av hjortevilt. Videre å øke bevissthet rundt forvaltning av hjort som ressurs. […]

Kurs og seminar

Norsk Hjortesenter har et bredt tilbud av kurs relatert til hjort. Vi arbeider for å utvide dette tilbudet både for deg som vil finpusse gammel kunnskap og deg som vil lære helt nye ting. Se vår kurskalender til høyre på denne nettsiden for oppdatert informasjon. Vi arrangerer to hovedtyper kurs: Påmeldingskurs som er åpne for […]