William Fagerheim

 

William Fagerheim er daglig leder for Mind The Gap

 

Johan Trygve Solheim

 

Johan Trygve Solheim er daglig leder for Kvalstad Gard 

Styreleder Stiftelsen Elgen

Styreleder Svanøybukt Eiendomsutvikling AS

Frem til 1. august 2023 daglig leder for Svanøy Stiftelse, Stiftelsen Svanøy Hus og Stiftelsen Norsk Hjortesenter.