Foredrag Viltseminar 2023

Viltseminar 2023 ble arrangert fredag 24. og lørdag 25. mars 2023, og er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane & Hordaland, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Omlag 90 personer deltok på seminaret, og seminaret ble streamet slik at alle som ikke hadde anledning til å reise til Førde kunne følge seminaret på nett.

Et godt samarbeide mellom flere aktører kombinert med dyktige foredragsholdere, og ikke minst profesjonell hjelp fra  Avent As i Florø, gjorde arrangementet til en suksess. Nedenunder kan du laste ned de ulike foredragene etter hvert som vi publiserer.

Fredag 24. mars

På veg mot ny viltlov Innleiing ved Kristian Buan, prosjektleiar avdeling Skog- og ressurspolitikk i Landbruks- og Matdepartementet

Frikalv Oppsummering av prøveprosjekt Innleiing ved Vebjørn Veiberg, seniorforskar, NINA

Effektar av fri kalveskyting hausten 2022 Innleiing ved skogbrukssjef i Sogn, Finn Olav Myhren

Hjorten – ei stor utfordring for skogbruket Innleiing ved Rune Hedegart, prosjektleiar Skognæringa Kyst SA

Er det plass til meir hjort? Innleiing ved Stein Joar Hegland, professor ved institutt for miljø og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt Innleiing ved Iselin Kjelsaas , partner i konsulentselskapet Menon Economics

Plan – ny strategi for forvaltning av hjortevilt Innleiing ved Erik Lund, seniorrådgjevar Miljødirektoratet 17:00 Open Post – spørsmål og oppsummering av første da

Se opptak fra dag 1 av seminaret her (ikke redigert).

 

Lørdag 22. mars

Nytt frå Miljødirektoratet  Innleiing ved Erik Lund, seniorrådgjevar Miljødirektoratet

Grågås – ny utfordring for landbruksnæringa  Innleiing ved Ove Martin Gundersen, prosjektleiar Norges Bondelag

Jakt på gås – spanande og krevjande Innleiing ved Henning Haugholt, NJFF Sogn og Fjordane

Er dagens hjorteforvaltning i strid med naturmangfaldlova?   Innleiing ved Geir Gaarder, Miljøfagleg utgreiing AS

Frivillig pause i hjortejakta under brunst   Innleiing ved Erling Meisingseth, NIBIO

Korleis betre samarbeid med flytting av løyver slik at hjorten kan fellast der hjorten er   Innleiing ved Joar Helgheim, einingsleiar landbruk og miljø i Sunnfjord kommune

Se opptak fra dag 2 av seminaret her (ikke redigert).