Foredrag Viltwebinar 2022

Viltwebinar 2022 ble arrangert tirsdag 15. og onsdag 16. mars 2022. Arrangementet ble delt opp i tre sesjoner med totalt om lag 350 deltagere inkludert foredragsholdere. Viltwebinaret er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Sammen valgte vi også i år å nytte webinar som erstatning for det årlige viltseminaret som har blitt gjennomført siden 1999. I mars 2023 håper vi at vi igjen kan møtes fysisk til godt gammeldags seminar med sosialt samvær mellom foredragene.

Et godt samarbeide mellom flere aktører kombinert med dyktige foredragsholdere, og ikke minst profesjonell hjelp til å drifte webinaret fra studio hos Avent As i Florø, gjorde arrangementet til en suksess. Nedenunder kan du laste ned de ulike foredragene etter hvert som vi publiserer.

 

Webinar 1 – Tirsdag kveld 15. mars 2022: Jeger og grunneier

19:00 – 19:05 Velkommen til Viltwebinar 2022 – møteleder Alf Erik Rørvik, NJFF

19:05 – 19:40 Laushund på hjortejakt – myter og sanningar – Eivind Lurås, NJFF

19:40 – 20:15 Er grunneigaren løysinga for å nå bestandsmåla? – Anders Felde, Vestland Bondelag

Pause

20:30 – 21:00 Ny våpenforskrift – betydning for jegeren? – Vidar Nilsen, NJFF

21:00 – 21:30 CWD – vegen vidare, konsekvensar for jakta – Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet

21:30 – 22:00 Er grunneigaren den rette til å drive hjorteforvaltninga? Torstein Storås, HINN

22:00 – 22:30 Oppsummering

 

Webinar 2 – Onsdag formiddag 16. mars 2022: Offentlig viltforvaltning

09:00 – 09:05 Velkommen til Viltwebinar 2021 – møteleder Reiduns Solberg Seim, NJFF

09:05 – 09:30 Ny jakttidsforskrift og anna aktuelt frå Miljødirektoratet – Erik Lund, Miljødirektoratet

09:30 – 10:00 Viltpåkøyringar, skal grunneigaren fortsetje å ta rekninga? – Jon Anders Stavang, Kinn Kommune

Pause

10:30 – 11:00 Ser vi nokon effekt av auka andel kalv i jaktuttak – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter

11:00 – 11:30 Utvida jakttid, fri kalvekvote erfaringar frå Lærdal, Årdal og Aurland – Knut Fredrik Øi, Lærdal Kommune

11:30 – 12:00 Oppsummering

 

Webinar 3 – Onsdag kveld 16. mars 2022: Ellevill verdiskaping

19:00 – 19:05 Velkommen til Viltwebinar 2021 – møtelder Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter

19:05 – 19:40 Prosjekt «Meir Viltkjøtt» omsetjing og tilgjengeleggjering – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

19:40 – 20:15 NJFF sitt viltmatprosjekt «Heilt Vilt» – Anine Gutubakken Byles, NJFF

Pause

20:30 – 21:00 Elleville betraktninger om «Viltkjøtt til folket» – Arne Hjeltnes, Hjeltnes & Gutta på tur

21:00 – 21:30 Oppsummering