Setter seg i førersetet og vil øke verdiskapingen

Vestland skal bli landets ledende viltkjøttregion og verdiskapingen fra næringen skal økes betraktelig de nærmeste årene. Det er den klare målsettingen etter at ledende aktører fra viltkjøttnæringen, dagligvarebransjen og restaurant- og reiselivsnæringen møttes i Bergen.

– Som den største hjorteregionen i landet er det helt naturlig at Vestland tar en viktig rolle i å utvikle viltkjøttnæringen. At vi nå setter oss i førersetet betyr ikke at vi ekskluderer andre regioner. På sikt vil det være viktig å spille på lag med andre deler av landet, men akkurat nå er det naturlig og riktig å begynne i vest, sier daglig leder Johan Trygve Solheim i Stiftelsen Norsk Hjortesenter.

Positiv utålmodighet

Han er glad for at deltakerne på viltkjøttsamlingen ga tydelig uttrykk for en sterk vilje om tettere og bedre samarbeid mellom aktørene i næringen og med aktører både i dagligvarebransjen og restaurant- og reiselivsnæringen. Det mener Solheim er avgjørende for at en skal klare å utnytte potensialet og skape flere arbeidsplasser i viltkjøttnæringen.

– Samtidig var det både interessant og oppmuntrende å registrere den positive utålmodigheten etter å komme raskt i gang med prosjekter som kan vise vei og løfte næringen og verdiskapingen, sier Solheim.

Norsk hjort i butikken

Bokstavelig talt over bordet ble det etablert enighet mellom Norsk Hjortesenter, Haugen Gardsmat, Marås Hjort, Spesialgrossisten Troye og Rema 1000 om å starte et prosjekt som allerede fra høsten av skal sikre forbrukerne tilgang på hjortekjøtt fra skogene på Vestlandet i Rema 1000 sine butikker i regionen. Også andre produsenter signaliserte interesse for å delta.

– Ingen ting vil glede oss mer enn om vi kan bidra til at forbrukerne kan velge hjort fra Vestlandet fremfor utenlandsk hjortekjøtt i butikkene. Dette er et prosjekt med et klart mål om å øke verdiskapingen for alle ledd i verdikjeden. Vi har lykkes med andre lokalmat-produkter og er trygge på at vi vil skape resultater med lokalt hjortekjøtt også, sier daglig leder i Spesialgrossisten Troye, Erik Dahl.

Bred støtte

Viltkjøttsamlingen i regi av Stiftelsen Norsk Hjortesenter og med støtte av Vestland fylkeskommune samlet over 30 aktører til en lunsj til lunsj samling i Spesialgrossisten Troye sine lokaler i Bergen. Samlingen ble gjennomført som del av prosjektet «Utvikle samhandlingsprogram for viltkjøttnæringa med Vestland i leiarrollen».

Målet med prosjektet er å få ledende vilkjøtt- og mataktører i hele verdikjeden til å samarbeide om aktiviteter som gjør at mer norsk viltkjøtt kommer ut i markedet.

I tilllegg til næringsaktører var det også med deltakere både fra kommuner i regionen, fylkeskommunen, Statsforvalteren og fra politiske miljø både lokalt og regionalt.

– Dette viser tydelig at her er det mange som ønsker å bidra til å løfte næringen. Det er motiverende for det videre arbeidet. Spesielt gledelig er det at både den politiske ledelsen i kommunene og i Vestland fylkeskommune har gitt uttrykk for at de også fremover vil bidra til å løfte næringen, sier Solheim.

Seniorrådgiver Kjersti Sognnes fra Vestland Fylkeskommune var en av innlederne til arbeidsverkstedet. Vestland Fylkeskommune var med på å finansierer denne samlingen. De har tro på at spesielt hjort kan bli lettere tilgjengelig i årene fremover, og derved skape økt sysselsetting og verdiskaping i distriktene – (c) Johan Trygve Solheim 2022

 

Flere bilder fra denne samlingen finner du her