Foredrag og streaming fra Viltwebinar 2021

Viltwebinar 2021 ble arrangert tirsdag 16. og onsdag 17. mars 2021. Arrangementet ble delt opp i tre sesjoner med totalt om lag 400 deltagere inkludert foredragsholdere. Viltwebinaret var et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter, og ble arrangert som erstatning for det årlige viltseminaret som har blitt gjennomført siden 1999.

Webinarene ble streamet og alle betalende deltagere og foredragsholdere får tilsendt en lenke til disse opptakene. Dersom andre ønsker å se opptakene, ett eller flere av webinarene, kan tilgang kjøpes her:

Jeger og Grunneier

Offentlig viltforvaltning  (deler har falt bort pga Internett i studio ble brutt)

Ellevill verdiskaping

 

Fra Seminar til Webinar grunnet covid-19

Grunnet den pågående pandemien ble årets viltseminar gjort om til et tredelt webinar. Det viste seg å fungere meget bra med god og bred deltagelse. Et godt samarbeide mellom flere aktører kombinert med dyktige foredragsholdere og profesjonell hjelp til å drifte webinaret fra studio hos Avent As i Florø gjorde arrangementet til en suksess.

Litt uvant ikke å ha publikum i salen, men samarbeidet mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter fungerer veldig bra. Fra venstre Hanne Lisbeth Nybø, Alt Erik Rørvik, Magnus Frøyen og Reidun Solberg Seim. Merete Støfring var ute og Johan Trygve Solheim bak kamera. Allan Madsen i Avent hadde full kontroll i studio og satt bak spakene da bildet ble tatt – foto (c) Norsk Hjortesenter 2021

 

Her kan du se de ulike foredragene som pdf etter hvert som vi legger disse ut:

Webinar 1 – Jeger og grunneier

Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi? – Johan Trygve Solheim

Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur – kan de endres? – Torstein Storaas

Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. Statusjag og bare bukk som gjelder? – Roar Lundby

Jaktlederen sine oppgaver og plikter – Alf Erik Rørvik

Ettersøk – Status og utfordringer – Kjell Kristian Carlsen

 

Webinar 2 – Offentlig viltforvaltning

Nye forskrifter, jakttidsrammer og jegerens digitale hverdag – Erik Lund

Skrantesjuke i Norge – hva kan vi gjøre? – Bjørnar Ytrehus – kommer!

Status Overvåkingsprogrammet -Vebjørn Veiberg

Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status – Knut Fredrik Øi

Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status – Knut Fredrik Øi

Hardangervidda next? – Kari Bjørneraas

 

Webinar 3 – Ellevill verdiskaping

Nasjonal strategi for verdiskaping basert på viltressursen – Espen Stokke

Hvordan lage og selge gode jaktprodukter – Jo Inge Breisjøberget – kommer!

MER Viltkjøtt – William Fagerheim

Forgubbing av jegerstanden – rekruttering? – Tor Punsvik