Viltwebinar 16. og 17. mars 2021

VILTWEBINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det setter fokus på aktuelle tema om hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape en digital arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneiere, jegere og ellers alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet baserer seg på det samme som var annonsert for Viltseminar 2020. Situasjonen som oppstod medio mars 2020 ble vanskelig for oss alle, og vi håpet lenge det kunne være mulig å arrangere dette seminaret i løpet av fjoråret. Det viste seg ikke mulig og vi måtte derfor utsette arrangementet helt til våren 2021 i håp om at situasjonen ville normalisere seg. Nå forstår vi at den beste løsningen grunnet den pågående pandemien er å arrangere dette seminaret digitalt.

ALLE som har betalt for overnatting og bespisning for Viltseminar 2020 kan få refusjon. Pengene er sperret på en egen konto hos TicketCo og alle vil bli kontaktet.

Som arrangører gleder vi oss nå til å kunne ønske velkommen til tre innholdsrike webinar. Nytt og spennende og vi håper Viltwebinaret kan bli en viktig arena for faglig oppdatering. Sist men ikke minst håper vi at vi igjen kan møtes til tradisjonelt seminar våren 2022.

 

Program og påmelding her!