Samarbeid er nøkkelen til suksess

– Skal viltnæringa ta sin rettmessige posisjon i markedet, så er økt kompetanse, innovasjon, digitalisering og logistikk viktige nøkkelord sammen med bedre samhandling i næringen og på tvers av næringer.

Dette var hovedbudskapet til ordfører i Kinn, Ola Teigen, da han åpnet den digitale workshopen «Mer viltkjøtt» fra Stiftelsen Norsk Hjortesenters lokaler på Svanøy sist uke. En workshop som samlet 35 spesielt inviterte og engasjerte og positive deltakere fra det offentlige, akademia og viltnæringen.

 

Workshopen er en del av forprosjektet «Mer viltkjøtt» som er finansiert av Innovasjon Norge med Stiftelsen Norsk Hjortesenter som prosjektansvarlig. Formålet er å gi forbrukerne lettere tilgang til kvalitetsprodukter fra norsk natur for å øke verdiskapingen for norsk viltkjøtt og skape flere arbeidsplasser i distriktene. Dette er helt i tråd med det en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet peker på i rapporten «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser».

Samarbeid nøkkelen til lønnsomhet

Det var stor enighet blant deltakerne om at tettere samarbeid mellom aktørene er noe av det viktigste for å løfte næringen på viktige områder.

– Å skape god nok lønnsomhet er utfordrende i en næring som er dominert av små aktører. Skal vi skape lønnsomme og levedyktige arbeidsplasser i distriktene, så må vi få til et tettere samarbeid, mener Odd Ohnstad fra Haugen Gardsmat i Aurland kommune.

Blant områdene han ønsker tettere samarbeid om er posisjonering av norsk viltkjøtt i markedet.

Ohnstad får støtte av Lars Erik Almo fra Almo Hjort i Snåsa og Norsk Hjorteavlsforening.

– Vi innser at vi ikke alene kan bli gode nok på hele prosessen fra produksjon til salg. Derfor er behovet for tettere samarbeid og profesjonalisering stort, mener Almo.

– Kunnskapsutvikling, kompetanse og kvalitet er nøkkelordene. Det er behov for kvalitet i hele verdikjeden, og skal vi få kvalitet må vi formidle kunnskap og samarbeide, mener Stein Joar Hegland, professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Skjermdump fra workshop «MER viltkjøtt» torsdag 26. november 2020

Viktig og inspirerende

Initiativtager og prosjekteier Johan Trygve Solheim er svært godt fornøyd med seminaret.

– Deltagerne viste stort og ekte engasjement, og har delt villig vekk av egen kompetanse og erfaring. Dette viser en næring som er opptatt av tillitsfullt samarbeid, noe jeg mener er viktig både for forprosjektet og for at vi som næring skal ta noen viktige steg fremover. Vi har fått mange gode innspill til samarbeidsprosjekter innenfor temaene kompetanse, innovasjon, digitalisering og logistikk. Disse vil vi ta med oss videre i innspurten av forprosjektet og forberedelsene til et hovedprosjekt, sier Solheim, som samtidig benytter anledningen til å takke alle deltagerne for en vellykket workshop.

En av dem som bidro med matnyttige innslag under workshopen var Ole Jonny Eikefjord. Kjendiskokken fra Sunnfjord, som er ansvarlig for driften av syv restauranter i hovedstaden og forfatter av flere kokebøker, krydret workshopen med flere innhopp der han presenterte nye og innovative retter av viltkjøtt. En av dem var «Vitello tonnato di cervo» med lårtunge eller bankebiff som hovedingrediens.

Ordfører Ola Teigen i prat med kjendiskokk Ole Jonny Eikefjord om egenskaper og muligheter ved norsk viltkjøtt – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter 2020

Oppskrifter Vitello Tennato di cervo

Her finner du flere bilder fra innovasjonskjøkkenet på Svanøy med mer