Viltseminar 13. og 14. mars 2020 – utsettes på grunn Corona!

Vi har gleda av å invitere deg til et nytt og spennande viltseminar på Quality Hotel i Florø 13. – 14. mars 2020. Viltseminaret er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve forvaltning av hjort og småvilt. Målet er å skape ein aktuell møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet er rikhaldig med fokus på aktuelle emne som: Jaktleiar sin oppgåver og plikter, rekruttering av jegerar, tilrettelegging av både småvilt og storviltjakt, bestandsutvikling for hjortevilt og erfaringar med styrt bestandsreduksjon m.v.

Den sosiale delen av slike seminar er viktig og fredag kveld vert det festmiddag med någo attåt.

 

Velkommen til et felles kunnskapsløft!

Program Viltseminar

Lenke til påmelding Viltseminar 2020

 

 

Ta kontakt med Magnus Frøyen på telefon 90145316 eller epost om du lurer på noe.

Har du ønske om tema er det fortsatt mulig å komme med innspill!