Foredrag fra Viltseminar 2019

Viltseminar 2019 ble arrangert på Quality Hotel i Florø fredag 15. – laurdag 16. mars 2019. Arrangementet ble en suksess og omlag 125 deltagere var samlet. Viltseminaret var eit samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter.

Her kan du laste ned og lese de ulike foredragene som pdf:

Velkomen til seminar – status for viltbestandane, Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Forvaltning av haustbare viltartar, Espen Stokke, Landbruks og matdepartementet

Kostnader med hjortebeiting i eng, Arve Arstein, Norsk Landbruksrådgjeving

Hjortens beiting – økologi, status og utfordringar, Stein Joar Hegland, Høyskolen på Vestlandet

Parasittar hos hjortevilt, eit aukande problem? Knut Madslien Veterinærinstituttet

Jaktutleige – krav til gode produkt, Jo Trygve Lyngved, Skjåk Almenning

Bestandsplanar –  kven, kva, kor og korleis? Erik Lund, Miljødirektoratet

Haldningar til jakt i befolkninga, bruk av sosiale medier mv, Alf Erik Røyrvik NJFF

Korleis ta gode «trofebilder», Jørgen Henden student ved Høyskolen i innlandet (HiNN)

Modellering som verktøy i bestandsforvaltninga,  Helene Wilson student ved UiB

Faktorar som påvirkar småviltbestandar, regulering av jaktuttak, Torstein Storaas HiNN

Omsetjing av hjorteviltkjøt – erfaringar med feltkontrollørordninga, Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Et kritisk lys på jaktrettens betydning for en god hjorteviltforvaltning, Tor Punsvik, Punsvik Naturforvaltning AS

___

Neste Viltseminar arrangeres 13. og 14. mars 2020

___