Med vilkjøtt fra utlandet i bagasjen

Hvert år er det mange norske jegere som drar ut av landet for å jakte. For mange handler det om trofejakt eller å jakte på nye opplevelser. I de aller fleste tilfeller er slike jakter profesjonelt organisert, og alt kjøtt blir tatt vare på og solgt videre til lokale vilthandlere eller store foredlingsbedrifter.

Hvert år er det mange norske jegere som drar ut av landet for å jakte. For mange handler det om trofejakt eller å jakte på nye opplevelser. I de aller fleste tilfeller er slike jakter profesjonelt organisert, og alt kjøtt blir tatt vare på og solgt videre til lokale vilthandlere eller store foredlingsbedrifter. I andre tilfeller kan det være at du blir invitert til å bli med et privat jaktlag utenfor landets grenser, og må ta din del av ansvaret for organiseringen og andel av jaktutbyttet.

Å varte opp med et måltid av eget skutt viltkjøtt gir langt større glede blant familie og venner enn et gevir på veggen. Og spesielt eget skutt lovlig importert viltkjøtt fra utlandet – (c) Johan Trygve Solheim

Det å komme hjem med et flott trofe i bagasjen skaper sjelden noen stor begeistring blant den øvrige del av familien. Større forståelse kan du som jeger få dersom du tar med noe av viltkjøttet hjem, og senere disker opp med en velsmakende middag for familie og venner. Spørsmålet blir om du har lov å ta med deg viltkjøtt fra jakt i utlendighet?

Kjøtt fra eget skutt vilt

I utgangspunktet er det lov å ta med en begrenset mengde kjøtt fra eget skutt vilt til egen husholdning etter jakt i utlandet. Det er din plikt som jeger å sette deg inn i regelverket om hvor mye som er lov å ta med hjem, hvilke land du kan ta med deg viltkjøtt fra og hvilke arter dette gjelder.

Stammer kjøttet fra egen jakt i et EU-land, kan du innføre inntil 75 kg kjøtt av hare, rein, skogsfugl, ryper, hjort, rådyr, dåhjort, elg og villsvin tollfritt pr kalenderår. Innførsel fra andre land (utenfor det europeiske veterinærsamarbeidet) er ikke tillatt. Ved innførselen må du velge rød sone i tollkontrollen, deklarere varene, og levere egenerklæringen om at varene stammer fra egen jakt i EU og at det skal brukes i egen husholdning. Du må betale 15 % merverdiavgift basert på en fastsatt kilopris på kroner 50,- Innførselen kan bare finne sted over betjent tollsted/stasjon.

Jaktsuksess i utlandet kan brått koste mer en planlagt om du har forpliktet deg til å ta med viltkjøttet hjem. Da er det viktig å ha oppdatert seg på regelverket og ikke risikrere å bli tatt for smugling – (c) Johan Trygve Solheim

I tillegg kan du innføre 10 kilo viltkjøtt i samsvar med bestemmelsen for reisende. Har du med deg mer enn 85 kilo kjøtt fra egen jakt, må du i tillegg fortolle kjøttet og betale både toll og merverdiavgift på det overskytende. Tollsatsene finner du her.

Store fristelser

I Norge er prisen på viltkjøtt generelt relativt høy sammenlignet med prisene ellers i Europa. For eksempel var prisen på hjortekjøtt i Skottland om lag 5 kroner for noen år siden. Prisen her hjemme var på samme tid helt opp mot kroner 100 per kilo. Det skal liten fantasi til å forstå den enorme fortjenesten en kunne oppnå ved å smugle noen tonn kjøtt over havet.

I dag er prisene noe høyere også i Skottland, og generelt varierer den fra kroner 30,- til 50,- per kilo for hele slakt av hjortevilt og villsvin i det meste av Europa. Prisen i Norge er fortsatt vesentlig høyere og hvert år gjør norske tollmyndigheter beslag av parti med viltkjøtt på veg inn i landet. Dette er likevel bare en liten andel av alt kjøtt som hvert år smugles inn i landet, og der viltkjøtt bare utgjør en liten andel.

Motivet for de som smugler kan være forskjellig, men det er lett å anta at lett tjente penger er det vanligste. For mange som jakter i Sverige er det lett å forstå at de ønsker å ta med noe mer enn den begrensede kvoten, og spesielt dersom de krysser grensa med egen bil. Det føles kanskje ikke bryet verdt å stoppe på en tollstasjon og å måtte vente i kø for å få betale noen få kroner. Hverken med lovlig kvote eller noen ekstra kilo i bagasjen hvis formål utelukkende er egen husholdning. Spesielt villsvinkjøtt er attraktivt for norske jegere å ta med hjem.

Viktig å unngå spredning av sykdommer

Det er ikke bare økonomiske grunner til at norske myndigheter ønsker kontroll med innførsel av viltkjøtt. Frykt for spredning av sykdommer er høgst reell, og har du for eksempel vært på jakt i Afrika er det et totalt forbud mot å ta med kjøtt hjem. I noen EU-landene har det dessverre blitt påvist Afrikansk svinepest. Dette er en fryktet virussykdom som også smitter via ferskt kjøtt. Det er derfor ikke tillatt å ta med noe kjøtt av villsvin fra land der denne sykdommen er påvist. Foreløpig gjelder dette bare Bulgaria, Romania og deler av Polen, men sykdommen sprer seg raskt og nye begrensninger kan derfor bli innført på kort varsel. Mattilsynet fører løpende oversikt over utviklingen. Ønsker du ellers å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, må du kontakte Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.

Villsvin er et attraktivt vilt for norske jegere i utlandet og kjøttet er ettertraktet. For å unngå spredning av dyresykdommer er det viktig å oppdatere seg på fra hvilke land det er lov å ta med kjøtt av villsvin fra – (c) Johan Trygve Solheim

Vilthelsa i Norge regnes generelt for å være meget god, og det vil derfor være en tragedie dersom norske jegere bidrar til å sette denne i fare. Ikke bare kan det påføre andre samfunnsinteresser betydelig skade ved for eksempel smitte til husdyrbesetninger, men kan også skade egne jaktinteresser og viltkjøttets omdømme for fremtiden. Funnet av Cronic Wasting Disease (CWD) på villrein i Nordfjella nylig er bare et eksempel på en av mange utfordringer fremtiden kan bringe.

Risiko for din egen helse?

Det er ikke bare risiko for å spre sykdom til husdyr, eller ville dyr i Norge, som gir grunn til å være på vakt. Såkalte zoonoser er en betegnelse på sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker. Slike sykdommer kan spres på mange måter, og det er ikke uvanlig å bli smittet gjennom maten vi spiser. Viltkjøtt kan inneholde parasitter som for blant annet Toxoplasma gondii og Trikiner. Trikiner kan forekomme i kjøtt fra villsvin, og blir man først smittet kan det skape alvorlige komplikasjoner. Det er derfor anbefalt å ta prøver av alle villsvin.

Det er ikke store kjøttbiten som skal til for å få fastslått om villsvinet er infisert eller ikke. Om lag 100 gram fra ett område med stor blodgjennomstrømming holder. I Sverige er det relativt lett å få teste slike prøver ved å sende kjøttprøvene til et laboratorium. Det koster om lag kroner 100,- og resultatet får du samme dag tilsendt på sms. Her hjemme er det også enkelt å få prøvene analysert, men prisen er mer enn 5 ganger prisen i Sverige.

Kjøtt av villsvin som er riktig behandlet er attraktivt, men det er viktig å ta forholdsregler for ikke å sette sin egen og andres helse på spill – (c) Johan Trygve Solheim

Ønsker du ikke å ta prøver og å få disse analysert bør du ta noen forhåndsregler. Dersom du koker eller varmebehandler kjøttet lenge nok og slik at kjernetemperaturen overstiger 68 grader er det ikke lenger noen fare ved å spise kjøttet. Men mange ønsker å servere viltkjøtt med langt lavere kjernetemperatur og da er det best å være på den sikre siden ved å ha testet kjøttet.

Frysing over minimum 2 uker og under 20 grader skal også kunne ta livet av de fleste trikiner, men ettersom det finner mer kulderesistente trikiner og at de fleste frysebokser sjelden er kaldere enn 20 grader er det forbundet med stor usikkerhet å stole på denne metoden.

Du finner mer utfyllende opplysninger om trikiner på Mattilsynet sine nettsider.

Mer informasjon om Toxoplasmose finner du her.

Hvem skal du forholde deg til?

Det er flere myndigheter som forvalter et til dels komplisert og overlappende regelverk i forhold til import av viltkjøtt fra egen jakt. Det medfører også at mange jegere tar sjansen på å ta med seg noe kjøtt hjem uten å melde fra. Og spesielt om motivet ikke er noe annet enn å kunne nyte noen av de eksklusive råvarene. Er du for eksempel på jakt i England og feller en Muntjac, eller en Chinese water Deer, har du i utgangspunktet ikke lov å ta med noe av kjøttet hjem til Norge. Det kan jo virke noe meningsløst da de lever side om side med både rådyr og dåhjort som du helt lovlig kan ta med hjem. Og det er ingen annen grunn enn at de ikke står på lista over arter som lovlig kan importeres i begrensede mengder.

I England er det mulig å jakte 6 ulike hjorteviltarter og deriblant Muntjac. Både Muntjac og Chinese Water Deer lever siden om side med de øvrige artene, men står ikke på «artslista» – (c) Johan Trygve Solheim

Nyttige lenker

Viktig informasjon på Tollvesenet sine nettsider finner du her. Her finner du en grei oversikt over gjeldende regler.

Mattilsynet har og viktig informasjon om emnet og også hvordan du skal forholde deg om du ønsker å ta med troféene i tillegg til kjøttet.