Last ned foredragene og se video fra Viltseminar 2018

Viltseminaret i Førde fredag 2. og lørdag 3. mars 2018 ble en suksess og omlag 100 deltagere og foredragsholdere var samlet til to innholdsrike dager. Mye faglig påfyll, en interessant paneldebatt med stor spenvidde og ikke minst gode samtaler mellom og etter «slagene».

Viltseminarene er en viktig arena og et samarbeide mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Foredrag og video Viltseminar 2018

Fredag 2. mars

Velkommen til Viltseminar 2018 – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Kvifor brukar vi ikkje kunnskapen vi har i viltforvaltninga – Torstein Storås, Høgskolen i Innlandet

Hindringar for bestandsretta forvaltning – Arve Aarhus, Vestskog

CWD/Skrantesjuke på hjort – Jørn Våge, Veterinærinstituttet

CWD/Skrantesjuke og vegen vidare – Hallgeir Herikstad, Mattilsynet

Lokal og regional viltforvaltning – medspelar eller motstandar i kampen mot CWD? – Siri Bøthun, sekretær I Nordfjella villreinnemd

Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD – Erik Lund, Miljødirektoratet

Film om Nordfjella ved Neteland Production

Opptak fra paneldebatten om CWD under ledelse av Eldgrim Fossheim. Bidrag fra Norges Miljøvernforbund

 

Laurdag 3. mars

Gås – beiteskader, jakt og forvaltning – Ove M. Gundersen frå Norges Bondelag og Ingunn Tombre frå NINA

Drone og nattkikkert med mer. Lovlig bruk av ny teknologi? – Arild Sørensen, Miljødirektoratet

Ikkje naudsynt med skytetrening for jegerane? – Vidar Nilsen, NJFF

Rypetaksering – Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane

Resultat dynamiske fareskilt hjort – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes, Statens Vegvesen

 

En presentasjon av foredragsholderne til Viltseminar 2018 finner du her!