Viltseminar 2018

Igjen har vi gleden av å ønske velkommen til viltseminar i Førde fredag 2. og lørdag 3. mars 2018. Dette blir to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk!

PÅMELDING VILTSEMINAR 2018

Viltseminaret er et samarbeide mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Under første dag av årets seminar setter vi fokus på CWD, og det som av mange regnes som et paradigmeskifte innen norsk hjorteviltforvaltning. Her får vi siste oppdatering innen kunnskap om sjukdommen og ikke minst status i forhold til nedskyting av villreinstammen i Nordfjella. Er det egentlig rett vei å gå? Seminarets første dag avrundes med en engasjerende paneldebatt der både myndigheter, eksperter og lokale ressurspersoner sitter i panelet.

Fredag kveld blir det festmiddag, men før servering skal vi kåre vinnar av konkurransen om felling av «Årets Vesle Hjortebukk 20017» Det er fortsatt mulig å sende inn ditt bidrag innen 15. februar 2018 til NJFF Sogn og Fjordane.

Seminarets andre dag er blant annet viet småvilt og utvikling av ny teknologi. Her vil Miljødirektoratet belyse hva som er lovlig og ikke å nytte under jaktutøvelse. Eller er det slik at den teknologiske utviklingen går raskere enn de som forvalter regelverket klarer å henge med?

En presentasjon av foredragsholdere Viltseminar 2018 finner du her!

 

Program:

Fredag 2. mars – møteleder Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag

11:00-12:00  Ankomst og registrering
12:00-12:45  Lunsj
12:45-13:00  Velkomen til seminar – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter
13:00-13:30  Kvifor brukar vi ikkje kunnskapen vi har i viltforvaltninga – Torstein Storås, INN
13:30-13:45  Hindringar for bestandsretta forvaltning – Arve Aarhus, Vestskog
13:45-14:00  Pause – kaffi med tilbehør
14:00-14:30  CWD/Skrantesjuke på hjort – Jørn Våge, Veterinærinstituttet
14:30-14:45  CWD/Skrantesjuke og vegen vidare – Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
14:45-15:00  Pause – kaffi med tilbehør
15:00-15:30  Lokal og regional viltforvaltning – medspelar eller motstandar i kampen mot CWD? – Siri Bøthun, sekretær I Nordfjella villreinnemd
15:30-15:45  Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD – Erik Lund, Miljødirektoratet
15:45-16:00  Pause – kaffi med tilbehør
16:00-16:30  Film om Nordfjella og 5 minutters presentasjon av deltagerne i panelet.
16:30-18:00  Paneldebatt CWD under ledelse av Eldgrim Fossheim
20:00-20:30  Kåring av årets minste hjortebukk

20:30 Festmiddag

Laurdag 3. mars – møteleder Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane

07:00-09:30  Frukost
09:30-09:45  Velkomen til dag 2 av seminaret – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter
09:45-10:30  Gås – beiteskader, jakt og forvaltning – Ove M. Gundersen frå Norges Bondelag og Ingunn Tombre frå NINA
10:30-11:00  Drone og nattkikkert med mer. Lovlig bruk av ny teknologi? – Arild Sørensen, Miljødirektoratet
11:00-11:15  Pause – kaffi med tilbehør
11:15-11:45  Ikkje naudsynt med skytetrening for jegerane? – Vidar Nilsen, NJFF
11:45-12:15  Rypetaksering – Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane
12:15-12:45  Resultat dynamiske fareskilt hjort – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes, Statens Vegvesen
12:45-13:00  Oppsummering og avslutning – Finn Olav Myhren, Vestskog

13:00 Lunsj

 

Presentasjon av foredragshaldere Viltseminar 2018

Du kan også lese om seminaret og programmet her! 


Nytt påmeldingssystem

Vi har teke i bruk eit nytt påmeldingssystem gjennom TicketCo noko som gjer at deltakarane må betale ved påmelding. For dei som får dekka deltaking gjennom kommunale viltfond eller liknande betyr det:

  • Deltakarane må anten betale sjølv ved påmelding og få kursavgifta refundert frå kommunen.
  • Kommunen kan melde på deltakarar og betale direkte.

Ta uansett kontakt med din kommune i høve måten dei ynskjer å organisere dette. Kommunane kan melde på alle samla eller i fleire omgangar og betalar då direkte for dei meldte.

Når ein skal melde på fleire velger ein berre antall av dei ulike «bilettane» (kva ein skal delta på). Namn på den einskilde deltakar legg de inn seinare i prosessen fram til betaling.

PÅMELDING VILTSEMINAR 2018

Ta kontakt med Magnus Frøyen på telefon 90145316 eller epost om du lurer på noe. 

Generelle kursbetingelser finner du her.

 

Presentasjon av foredragshaldere Viltseminar 2018

For påmelding klikk her – Velkommen!