Loddtrekning gratis hjortejakt for førstegangsjegere 2017

Også i år tilbyr Norsk Hjortesenter fire førstegangsjegere gratis jaktweekend på Svanøy. Primært gjør vi dette som vårt bidrag til å sikre rekreuttering av flere unge storviltjegere. Et lite bidrag i den store sammenhengen, men om flere store grunneiere gjør noe tilsvarende vil det ha effekt.

Snittalderen blant norske storviltjegere er relativt høy, og selv om antallet hjortejegere har økt i takt med økningen i hjortebestanden de senere årene.

Dette er det sjette året på rad vi tilbyr et slikt opplegg, og erfaringene fra de foregående årene er svært gode. Ikke bare føler vi at det er et stort behov for denne type tilbud, men det gir oss også kontakt med ungdommen. Det sliter vi med i mange andre sammenhenger, og det er dessverre like sjelden å se ungdom på mange av våre kurs og seminar som i hjorteskogen. Det er det viktig å gjøre noe med, for det er de som representerer fremtiden.

Årets jakthelg er 20. – 22. oktober og midt i brunsten. Vi håper mange for oppleve brøling både natt og dag, og derved ta del i høstens vakreste eventyr.

Har du lyst til å søke om å bli en av de heldige vinnerne klikk her for å sende inn din påmelding!

Det blir loddtrekning blant alle som søker fredag 29. september.