Viltseminar 2017

Viltseminar 2017 ble arrangert i Førde 17. og 18. mars 2017. Seminaret er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Norsk Hjortesenter. Det ble satt fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet har vært å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Omlag 160 deltagere og foredragsholdere var samlet til to dager med kunnskapsutveksling i Førde 17. og 18. mars 2017 – foto (c) Johan Trygve Solheim

Omlag 160 deltagere og foredragsholdere var samlet til to dager med kunnskapsutveksling og foredragene kan du laste ned fra lenkene nedenunder.

 

Foredrag fredag 17. mars 2017:

CWD/Skrantesjuke – kva er det og betyr det hjorteviltets undergang? Jørn Våge, Veterinærinstituttet

Kva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltninga av desse? Harald Askilsrud, Klima- og miljødepartementet

Vertskommuneavtale ved bestandsplanar over kommunegrenser. Knut Broberg, kommuneadvokat i Flora kommune

Bestandsplanar over kommunegrenser – erfaringar frå kommunal handsaming. Tore Henrik Øye, Rådgjevar i Vaksdal kommune

Ettersøk, kommunane sine oppgåver og ansvar. Rudi Sønnervik, NJFF Sogn og Fjordane

Prosjekt Dynamisk hjorteskilting Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes, Statens Vegvesen

Hjorteforvaltning i praksis – kalveskyting og sparing av bukk? Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Korleis kjem CWD til å påvirke hjorteviltforvaltninga framover. Erik Lund, Miljødirektoratet

 

Foredrag lørdag 18. mars 2017:

Korleis leve og jakte med store rovdyr Ole Mattis Lien, Fylkessekretær NJFF Hedmark

Småviltpredasjon, merkeprosjekt på rev, reirprosjekt Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet

Rovvilt. Spor og feiltolkingar Finn Olav, SNO/Vestskog

Ettersøksundersøkinga Rudi Sønnervik, NJFF Sogn og Fjordane

Prosjekt forvaltning av hjort 2013–2017 – status og utfordringar Arve Aarhus, Vestskog

CWD resultat og erfaringar av fjorårets prøvetaking og litt om vegen vidare Terje Ramstad, Mattilsynet

 

.