Viktig informasjon til alle våre feltkontrollører

Av Daglig leder Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter og  seniorinspektør Rune Myklatun, Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn.

Det har etterhvert blitt mange feltkontrollører her i landet og med kompetanse for å sikre trygg mat fra skog til bord. Ordningen ble innført med den nye Matloven i 2010 og en egen bransjestandard gir retningslinjer for at et slakt av et hjortevilt lovlig skal kunne omsettes til forbruker og lokale detaljister uten Mattilsynets godkjenning. Bransjestandarden setter krav til feltkontrollørene og standard for alle slaktene som omsettes. Spørsmålet er om alle følger regelverket?

De første feltkontrollørene startet sitt arbeid høsten 2011 og etter den tid har det kommet til mange flere. Mange jaktlag har nå sin egen feltkontrollør, og det er ikke noe til hinder at alle jegere i ett og samme jaktlag kan være feltkontrollører. Det bidrar til at den samlede kompetansen i laget blir styrket, og at alle har en felles forståelse for riktig håndteringen av et slakt i en næringskjede.

Ordningen er basert på tillitt og så langt er det avdekket svært få brudd på denne tillitten. Mattilsynet har sammen med bransjen evaluert feltkontrollørordningen ved flere anledninger, og bransjestandarden har jevnlig blitt revidert. Gjeldene bransjestandard ble revidert februar 2016.

Mange feltkontrollører er flinke til å ta kontakt med oss ved Norsk Hjortesenter eller direkte til kontaktpersoner i Mattilsynet når de har spørsmål om unormale funn på et hjortevilt, eller er usikre på egne rutiner og logistikk. Det er bra for selv om bransjestandarden er rimelig presis på de fleste områder skader det ikke å spørre. Bedre å spørre en gang for mye enn bare å la ting passere og ta sjanser på at «det går sikkert bra».

Norsk Hjortesenter samtaler jevnlig med Mattilsynet om ordningen og på flere nivåer. Ikke bare i kurssammenheng, men også gjennom hele jaktsesongen og blant annet for å diskutere innkommende henvendelser og de inntrykk vi har av hvordan ordningen faktisk fungerer. Videre har vi tett dialog med Skogbrukets Kursinstitutt.

Det er liten tvil om at denne ordningen har gjort kjøtt av hjortevilt lettere tilgjengelig for folk flest og hos lokale detaljister som ønsker å sette kjøtt av norsk hjortevilt på menyen. Eller å tilby disse flotte råvarene som ferskvare over disk. Med økende volum og antall feltkontrollører løper vi alltid risiko for at noe uventet kan skje, og at enkelte ikke følger den standard de har forpliktet seg til å gjøre.

Såkalte kontrollsedler skal følge alle slakt (en per slakt) og eventuelt alle deler (ett slakt kan deles opp i inntil 8 deler). Kontrollsedlene skal være utfylt og signert av feltkontrolløren for å sikre sporbarhet- foto Johan Trygve Solheim.

Det er har denne høsten vært flere tilfeller der hjorteslakt er levert til viltforedlingsanlegg uten kontrollseddel eller organer. Feltkontrollert hjorteslakt kan leveres uten organer etter avtale med viltbehandlingsanlegg, men kontrollseddel må alltid følge skrotten. Dette er eneste dokumentasjon vi har på at dyret er feltkontrollert, og det er avgjørende for å kunne spore kjøttet tilbake til jeger. Hjorteslakt uten kontrollseddel vil automatisk bli tilbakevist. Videre er det avdekket flere tilfeller der hjort som har vært vomskutt har vart godkjent og forsøkt omsatt. Dette er heller ikke i samsvar med bransjestandarden. Til slutt skal det også trekkes fram at det har blitt levert inn feltkontrollert hjorteslakt med tydelige tegn etter fugl som har spist på slaktet. Skrotter med tydelige tegn etter fugleskitt havner i samme kategori. Denne typen slakt blir tilbakevist.

Hjortevilt som har blitt vomskutt skal feltkontrollørene ikke godkjenne. De skal også sikre at ikke fugler eller andre dyr spiser på eller på annen måte forurenser slakt frem til kunde – foto Johan Trygve Solheim

Selv om det som blir nevnt her er unntak, så kan det være viktig å minne om at vi alle må følge standarden så godt som mulig. Gjeldene bransjestandard ble revidert februar 2016 og denne kan du laste ned her.

Det blir nye feltkontrollørkurs i 2017. 

Med ønsker om ei riktig God Jul og et Godt Nytt jaktår!