Hjorteseminar i Florø 10. og 11. mars

Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til et spennende seminar med hjort i fokus. I år er vi tilbake i kystbyen Florø og på Svanøy. Selve seminaret blir i Florø, men festmiddagen blir ved Norsk Hjortesenter på Svanøy.

Det er lenge til hjortejakta starter, og vi håper å kunne samle alle med interesse for å utvikle den unike ressursen hjort representerer. Det er faktisk fortsatt mulig å påvirke rammebetingelsene for hjortejakta 2016 og fremover.

Så langt er 20 påmeldt til dette seminaret og det er bare plass til 50 deltagere. Påmeldingsfrist er satt til 26. februar.
160120 hjorteseminar-2016 annonse 640 x 501

Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til et spennende seminar med hjort i fokus. I år er vi tilbake i kystbyen Florø og på Svanøy. Selve seminaret blir i Florø, men festmiddagen blir ved Norsk Hjortesenter på Svanøy. Det er lenge til hjortejakta starter, og vi håper å kunne samle alle med interesse for å utvikle den unike ressursen hjort representerer. Det er faktisk fortsatt mulig å påvirke rammebetingelsene for hjortejakta 2016 og fremover.

Rovvilt har igjen høy aktualitet på Vestlandet, og det er de senere årene felt flere ulver i hjortens rike. Det ryktes også at det finnes flere ulver i landsdelen, og mange tror at dette bare er begynnelsen på hva vi kan vente oss i årene fremover. Det er derfor naturlig å spørre seg om store rovdyr vil bli en del av fremtidens hjorteforvaltning? Og hvordan ulike nivå i forvaltningen må forholde seg til dette.

Vi vil også belyse andre tema som hvorfor det ikke er mer elg og rådyr på Vestlandet, og viktigheten av å ha mye hanndyr i hjortebestandene våre. Videre vil vi ta opp siste nytt innen regelverk, forsking, pågående FoU-prosjekt og andre aktuelle tema og med særlig fokus på kommunale oppgaver.

I år har vi og satt av tid til en paneldebatt, og der jakttider og utviding/innskrenking av disse er hovedtema. Vi spør egentlig om forvaltningen er på ville veger nå som mange opplever en nedgang i lokale hjortebestander. Representanter fra blant annet jegere, grunneiere, kommune, fylkeskommune med flere sitter i panelet.

Av foredragsholdere har vi fått med de beste innen sine fagområder også dette året. Blant annet vil du møte Vebjørn Veiberg fra NINA, Erik Lund og Kari Bjørneraas fra Miljødirektoratet, Stein Joar Hegland fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, Espen Fjeldstad fra Klima og miljødepartementet og professor Rory Putman Universitetet i Glasgow. Og du vil treffe mange likesinnede med interesse for hjort.

Så langt er 20 påmeldt til dette seminaret og det er bare plass til 50 deltagere. Påmeldingsfrist er satt til 26. februar!