Ondartet svulst (karsinom) påvist hos hjort

En sterkt avmagra spissbukk (1 ½ år) ble i midten av november avlivet på Runde i Herøy kommune. Spissbukk kunne knapt stå på beina, og hadde svulster omkring rosenkransene og i munnen. Det var Sigurd V Nygard som tok kontakt med oss om denne hjorten.

Hode ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for obduksjon. Som ledd i Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt er det av stor interesse å få inn slike spesielle funn, og gjerne så tidlig som mulig etter eventuelle avliving. Selvdøde dyr blir ofte funnet for sent til at obduksjon er mulig.
151211 Hele spissbukken med svulst 640 x 480
Spissbukk kunne knapt stå på beina, og hadde svulster omkring rosenkransene og i munnen – foto © Sigurd V Nygard

En sterkt avmagra spissbukk (1 ½ år) ble i midten av november avlivet på Runde i Herøy kommune. Spissbukk kunne knapt stå på beina, og hadde svulster omkring rosenkransene og i munnen. Det var Sigurd V Nygard som tok kontakt med oss om denne hjorten.

Hode ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for obduksjon. Som ledd i Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt er det av stor interesse å få inn slike spesielle funn, og gjerne så tidlig som mulig etter eventuelle avliving. Selvdøde dyr blir ofte funnet for sent til at obduksjon er mulig.

Ikke vært påvist hos hjort tidligere

Undersøkelser ved Veterinærinstituttet i Oslo viste at spissbukken hadde kreft med spredning til flere steder på hodet. Kjell Handeland, som leder Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, skriver i obduksjonsrapporten at det ikke er mulig å si hvor svulsten har startet, men det er mulig at den har hatt sitt utgangspunkt i overflateceller (epitelceller) i silbeinsområdet. Silbeinet skiller hjernekassen fra nesehula. Vi har ikke påvist denne kreftformen på hjort tidligere. Hele obduksjonsrapporten kan du lese her.

151211 spissbukk med svulst rosenstokk 640 x 480
Snitt i svulst ved rosenstokken på spissbukk fra Runde – foto © Veterinærinstituttet

Tilfeller kjent hos elg

På elg har Veterinærinstituttet påvist sporadiske tilfeller av en liknende tilstand gjennom flere tiår. Dette ses også i Sverige. Det er mistanke om at et kreftfremkallende virus er årsak til denne tilstanden hos elg, og det pågår et svensk-norsk forskningssamarbeid for å klargjøre dette.

Vi har ingen holdepunkter for å mene at kreftsjukdommen hos den undersøkte hjorten skyldes infeksjon med kreftfremkallende virus. Men svulstmateriale fra hjorten er tatt vare på, med tanke på å gjennomføre samme undersøkelse som på elg.

Ta kontakt med Viltgruppa ved mistanke om sjukdom

Handeland og hans team vil gjerne ha mer kontakt med folk som observerer sjukdom på hjort! Med tanke på innsending for laboratorieundersøkelse er det viktig å ta kontakt med viltgruppa ved Veterinærinstituttet i Oslo før innsending.

Veterinær Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse, leder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf: 23 21 63 50, Mob: 95 72 62 62, E-post: kjell.handeland@vetinst.no

 
151211 Spissbukk med svulst i munnen 640 x 480
Spissbukk med svulst i munnen – foto © Sigurd V Nygard

 
151211 spissbukk tenner 640 x 480
Hjorten hadde fem kinntenner, og nr. 3 forfra var tredelt. Ut fra dette kan vi slutte at det dreier seg om en 1 ½ åring – foto © Veterinærinstituttet