Nå er det ikke lenge før ny jaktsesong

For de som jakter alle arter av hjortevilt er det nå knapt ei uke til jakta etter råbukk starter. Allerede den 10. august kan du med lokk og lur søke lykken om du har terreng til det. Reins jegerne må vente til klokken 07:00 den 20. august, mens hjortejegerne kan glede seg til det blir lyst tirsdag den 1. september. Det er elgjegerne som må vente lengst før de kan starte å høste av naturens overskudd, men normalt er det også de som blir først ferdig.

EK2P6902 bukker ung gammel august copyright 690 x 368 a1de5

For de som jakter alle arter av hjortevilt er det nå knapt ei uke til jakta etter råbukk starter. Allerede den 10. august kan du med lokk og lur søke lykken om du har terreng til det. Reins jegerne må vente til klokken 07:00 den 20. august, mens hjortejegerne kan glede seg til det blir lyst tirsdag den 1. september. Det er elgjegerne som må vente lengst før de kan starte å høste av naturens overskudd, men normalt er det også de som blir først ferdig.

Forberedelser er en viktig del av all jaktutøvelse, og herunder å trene egne skyteferdigheter. Alt for mange setter rifla i skapet etter endt jakt, og tar den ikke fram igjen før panikken tar dem når jakta nærmer seg. Nesten som julekvelden på kjerringa for noen og enhver. Men det er ikke bare skyteferdighetene som bør finpusses før jakta, det er mange andre tiltak du kan treffe gjennom hele den delen av året det ikke pågår jakt.

Jaktterreng – Avtaler og organisering

Dette er forhold som bør være på plass lang tid i forvegen, og det finnes en rekke tidsfrister for godkjenning av vald med mer som må overholdes. Se blant annet artikkel «Mange viktige tidsfrister å huske 1. mai» på våre nettsider tidligere i år. 

Å leie eget jaktterreng rett før jakta starter øker risiko for å bli lurt selv om det ikke alltid er slik at det er de dårligste terrengene som blir sist utleid. Er du sent ute kan det være bedre å leie seg ei jakt som er tilrettelagt av andre. Her finnes det en rekke tilbydere med et bredt utvalg produkter – se vår brosjyre. Alt fra guidet jakt der det er guiden sin oppgave å finne hjorten for deg, til at du får tildelt et avsnitt av terrenget for å jakte på egen hånd. Fordelene med dette er mange, og sjansene for å felle dyr langt høyere enn å starte i helt ukjent mark.

Skulle du være så heldig å bli invitert med inn i et etablert jaktlag er det bare å takke ja om så invitasjonen dukker opp i tolvte time. Fungerer kjemien i forhold til resten av laget er det sannsynlig at du kan bli et fast medlem. Det er mange som sliter med å komme seg inn på etablerte jaktlag og det er noe av grunnen til at Norsk Hjortesenter og andre aktører hvert år inviterer unge førstegangsjegere til gratis jakthelg. Årets jakthelg på Svanøy er 6. – 8. november og du kan bli med i loddtrekningen om en av fire plasser ved å klikke her.

Og glem for all del ikke plikten til å ha avtale om godkjent ettersøkshund. Alle som jakter etter storvilt, unntatt villrein, skal enten ha egen godkjent hund ekvipasje i laget eller avtale om tilgang til slik. Og har du egen sporhund skal denne selvsagt være topp trimmet før jaktstart. Og selvsagt uten at du har brutt reglene om båndtvang gjennom sommeren.

Viltåker

Hjortene velger ulike områder i løpet av året ut fra flere kriterier. I høyere liggende terreng vil dyra trekke ut tidlig og gjerne etter det første snøfallet. De samler seg da i lavereliggende områder og tettheten med dyr kan bli betydelig enkelte steder. Det er mange forhold som gjør at noen terreng er bedre enn andre, men næringstilgangen er avgjørende. Som alle drøvtyggerne er også hjortene avhengig av å spise og drøvtygge jevnlig gjennom hele døgnet.

Et tiltak som kan bidra til å gjøre ditt terreng bedre egnet for hjort kan da være å anlegge viltåker. En liten viltåker vil i seg selv ikke være nok annet enn som et mulig trekkplaster. Skal terrenget bli attraktivt bør en tenke i større skala og langsiktig. Realiteten i dag er at det meste av Vestlandet gror igjen. Det er på mange måter positivt for hjorten som er et skoglevende dyr. Men den finner en vesentlig andel av maten sin i det åpne landskapet, og da vil gjengroing av innmark være negativt. Skjøtsel av innmark som er tatt ut av ordinær gårdsdrift vil derfor være et positivt tiltak. I mange tilfeller vil beiteussing og gjødsling være tilstrekkelig. Ei direktesåmaskin kan og nyttes på de beste områdene for å sikre gradvis fornying av enga. Dersom flere aktører innenfor et område utfører tilsvarende tiltak vil dette bidra til å gjøre hele området mer attraktivt for hjort generelt.

Du kan lese mer om viltåker her!  

Jakttårn

Det er liten tradisjon for å sette opp jakttårn på Vestlandet, men det blir mer og mer vanlig. Fordelene er mange og ikke minst med tanke på sikkerhet. På den annen side vil hjortene etter noen år sky tårnet om det blir skutt mye dyr i det samme området. De erfarer kort og godt at det er et område de bør unngå.  

Et jakttårn kombinert med en viltåker kan være et bra tiltak. Men husk også her at dyra vil sky området om det felles mye dyr over tid. Uansett hvor attraktive planter som befinner seg på viltåkeren. Et mobilt jakttårn kan derfor være en god løsning, eller å ha flere jakttårn og veksle på bruken av disse.

EK2P3856 rådyr og jakttaar copyright 690 x 363 5d537

Et jakttårn bør bygges i god tid før jaktstart og er en fin vintersyssel. Det kan bygges på plassen, eller hjemme og transporteres til ønsket sted. Ferdige jakttårn finnes også å få kjøpt og noen ganger så billig at selv materialkostnadene om du vil bygge selv vil overgå prisen på et ferdig.

110224 Jaktaarn paa Svanoey 690 x 372 86561

Vi vil komme tilbake til detaljerte tegning med mål av den type jakttårn vi har bygget her ved Norsk Hjortesenter.

Rydde poster og stier inn til poster/jakttårn

Landet vårt gror igjen, og det som var en god post ett år kan noen år senere være helt uoversiktlig. Nå er det likevel slik at hjorten bruker landskapet effektivt og gjerne går slik at den eksponerer seg minst mulig. Særlig dersom den føler seg presset i forbindelse med jakt. Å tro at hjorten skal dukke opp på de åpne flatene er således fånyttes. Den kommer gjerne smygende i den tetteste vegetasjonen og noen ganger nærmest lydløst.  

Å rydde poster blir derfor en balanse mellom å lage noen gode siktkorridorer, og å unngå å felle så mye av vegetasjonen at hjorten skyr området. Rett og slett for de den trives best når den kan bruke vegetasjonen som skjul. Og all rydding bør skje i god tid før jaktstart. Hjorten vil nemlig også reagere på endringer i landskapet. Dette bør derfor være en aktivitet i vinterhalvåret, og kan gjerne være positivt for hjortene som gjerne oppsøker hogstfelt på jakt etter bark fra ulike treslag. Furu, selje og osp står høyt på lista.

Et annet forhold kan være bare å rydde stien inn til posten/jakttårnet slik at det er mulig å bevege deg mest mulig lydløst. Det kan være god investering i tid da en hjortejeger bør være tidlig ute og helst før det blir lyst.   

Observere dyra og få en oppfatning av bestanden

For å få en oppfatning av hvor mye dyr som befinner seg i terrenget du har jaktrett, er det mange som sjekker innmark morgen og kveld mer eller mindre hele året. Særlig om våren kan mye hjort samle seg på innmark og etter at den første groen har kommet. Såkalt «vårtelling» er ikke ansett som en sikker måte å si noe om utviklingen av hjortebestanden på, men det finnes selvsagt ingen regel uten unntak.

For noen er et viltkamera en god investering. Brukt på rett sted kan en observere mange ulike dyr og gjerne også dyr en aldri ser på innmark. Å sette opp slike viltkamera krever noe erfaring og det er best å bruke flere slik at en dekker nær 360 grader rundt det området som skal overvåkes. Det være seg i nærheten av en saltstein, en viltåker eller andre steder der er sannsynlig at hjort ferdes regelmessig. Det er viktig å være klar over at viltkamera også kan virke støtende på folk og strengt tatt bør områder som er overvåket være merket med skilt. Det verserer mange historier om bilder som er fanget av viltkamera og som ikke er egnet for publisering. Og skulle du fange en person på bilde med slik kamera, det være seg om vedkommende gjør sitt fornødende eller blir ferska på tyvjakt, er all publisering forbudt og kan ei heller brukes som bevis material ved en eventuelle politianmeldelse. Det er kort og godt ulovlig overvåking og slike bilder bør aller helst slettes!

Lær deg terrenget bedre å kjenne

Mange jegere ferdes bare i terrenget når de er på jakt. Noen starter gjerne med en synfaring dagen før jakta, og bare for å oppdage at alle dyra de ser er vekk neste morgen. Noen har da fått det for seg at hjortene kan kalenderen, men sannheten er kort og enkelt at hjortene reagerer på vår endring av adferd. Ikke på at det er blitt den 1. september og starten på en tid der vi lovlig kan høste av naturens overskudd.

Det er ikke primært for å finne ut hvor mye dyr som ferdes i terrenget ditt du som jeger skal gjøre deg kjent. Grunnen til at det er verdt å bruke tid på er at dette vil øke dine sjanser for å lykkes med å felle dyr vesentlig. Hjortene er lokalkjent ned til minste busk og har alle fordeler om ikke du også har lært deg å utnytte terrenget. Dersom du ferdes mye i skog og mark gjennom hele året vil du raskt oppdage at noen steder er det oftere hjort enn andre. Videre at du kan dra fordel av ulike terrengformasjoner for å komme hjorten på nært hold. Generelt er det alltid en fordel å jakte seg nedover i terrenget og å være høyere oppe enn der hjortene befinner seg. Her spiller også vær og vind en vesentlig rolle, og som kjent har hjorten god hørsel og luktesans. Synes er ikke like bra, men de ser brukbart i neste 300 grader når du er på samme nivå som dyret. Da er det ikke alltid like lett å komme seg uoppdaget i posisjon til ett velrettet skudd. Og husk at selv såkalte «sikre skudd» mot dyr i flatt terreng kan få fatale følger.

Slakteutstyret

Sist og ikke minst er det viktig å ha tenkt gjennom hva type utstyr du har bruk for, og å sørge for at dette er klargjort til bruk. Strengt tatt er en liten og skarp kniv tilstrekkelig til det meste, men det kan være praktisk også å ha med noen andre hjelpemidler også:

Engangshansker – disse tar liten plass og en praktisk både for å unngå eventuell smitte fra viltet til deg som jeger, men aller mest motsatt veg. Det er din pust og skitne hender som representerer en vesentlig kilde til forurensing av et slakt. Alternativt kan en også medbring vaskekluter, tørkepapir, såpe med mer. God håndhygiene og renhold av slakteutstyr er viktig.

Kniv – med en liten kiv er det mulig å slakte selv en stor elg. Vi har falt fullstendig for en kniv fra Brusletto som heter Spretten, og som du kan kjøpe i vår nettbutikk. Denne er god til å vomme dyret uten å stikke hull på vomma, og å flå for den saks skyld. Det er også meget god partering og å ha med på fisketur.

Sag – er kjekt å ha og ei lita stikksag er nok. Spesielt om du skal grovpartere i felt og slik at du derved sparer knivseggen der det er nødvendig å snitt i brusk. Såkalt «greinsag» er bra, men faktisk er den lille stikksaga som finnes i håndtaket på våre «trekkereim» tilstrekkelig.

Tau og trinse – å dra på jakt i hjorteskogen uten tau er nesten meningsløst. De fleste hjorter er det mulig å trekke frem til nærmeste veg og med skinnet på vil det være mulig å sikre god slaktehygiene. Har du i tillegg ei trinse kan tauet også nyttes i kombinasjon med denne til å heise hjorten opp i et tre. Det gjør eventuell flåing i felt (om det er nødvendig) enklere, og ikke minst å la hele slaktet henge igjen til neste dag tryggere.

Viltsekk – er det kjølig i lufta bør selvsagt slakt som skal henge over natte ute i skogen ha skinnet på, men uansett er en viltsekk en god forsikring mot uønskede gjester på slaktet. Særlig tidlig på høsten vil risiko for fluer være stor og det kan raskt oppstå nytt liv om fluene får tilgang til fuktige områder å legge egg.

Presenning – å flå i skinnet er praktisk, men krever litt trenging. Dette der det ikke er mulig å henge slaktet opp i et tre og slaktet må parteres i felt. En presenning vil være nyttig for å sikre at ikke noen deler av slaktet blir forurenset av jord, lyng, stein og annet krydder som ikke har noe på slaktet å gjøre.  

Mye av det utstyret du trenger før, under og etter jakta finner du i vår nettbutikk www.hjortebrøl.no

De fleste jegere har mye å lære når det gjelder slakting og partering. Ved Norsk Hjortesenteret holder vi hvert år en rekke kurs og demonstrasjoner for å bidra til økt kompetanse i jegerstanden og blant folk flest. Allerede 13. august holder vi en parteringsdemonstrasjon hos Felleskjøpet Butikk i Førde, og helga 14. til 16. august kan du bli med på slakte og parteringskurs her på Svanøy.

Skitt jakt!