Hjort 2015 blir til Hjort 2016

Den 16. utgava av vårt årlige fagseminar «Hjort-til-tusen» vil bli arrangert i Florø og på Svanøy i tiden 10. og 11. mars 2016. Målgruppa for seminaret er som tidligere år jaktrettshavere, jegere og kommunale sakshandbehandlere.

Alle med interesse for hjort og forvaltning av arten er selvsagt velkommen til å delta.  Spesielt vil vi oppfordre studenter til å bli med på dette seminaret.
EK2P2287 copyright bukker som bokser 690 x 426

Hjort 2016 arrangeres i Florø i tiden 10. og 11. mars 2016. Dette er arena for dialog og nettverksbygging mellom ulike aktører i forvaltning av hjort som ressurs – foto (c) Johan Trygve Solheim 2015.

Den 16. utgava av vårt årlige fagseminar «Hjort-til-tusen» vil bli arrangert i Florø og på Svanøy i tiden 10. og 11. mars 2016.  Målgruppa for seminaret er som tidligere år jaktrettshavere, jegere og kommunale sakshandbehandlere. Alle med interesse for hjort og forvaltning av arten er selvsagt velkommen til å delta.  Spesielt vil vi oppfordre studenter til å bli med på dette seminaret. 

Etter mange år med fagseminar av denne har mye endra seg og flere aktører har komme til. Helt fra start har arrangementet blitt gjennomført i slutten av august hvert år. Vi søker nå å endre tidspunktet og flytter derfor årets seminar «Hjort 2015» til i begynnelsen av mars 2016. Derved blir «Hjort 2015» og «Hjort 2016» ett og samme seminar, og vi håper det skal trekke enda flere til den viktige arena «Hjort-til-tusen» representerer. Som tittel for dette fagseminaret har vi valgt: ”bør store rovdyr bli en del av fremtidens hjorteforvaltning?”

Rovvilt har igjen høy aktualitet på Vestlandet, og i 2014 ble det felt flere ulver i hjortens rike. Det ryktes også at det finnes flere ulver i landsdelen, og mange tror at dette bare er begynnelsen på hva vi kan vente oss i årene fremover. Det er derfor naturlig å spørre seg om store rovdyr vil bli en del av fremtidens hjorteforvaltning? Og hjorten har de senere årene etablert seg i områder med etablerte bestander av ulv.

EK2P7247 1 690 x 481 Hjort 2014

I forbindelse med Hjort 2014 fikk alle deltagere anledning til å se hvordan seminarmiddagen ble laget. Deltagerne ved Hjort 2016 får også oppleve mye i tillegg til gode foredrag og nyttig samvær med en rekke ressurspersoner – foto (c) Johan Trygve Solheim 2014
.

Vi vil også belyse andre tema som hvorfor det ikke er mer elg og rådyr på Vestlandet, og viktigheten av å ha mye hanndyr i hjortebestandene våre. Videre vil vi ta opp siste nytt innen regelverk, forsking, pågående FoU-prosjekt og andre aktuelle tema. Jakttider og utviding/innskrenking av disse er også ett av flere tema vi setter søkelys på i en forhåpentlig engasjerende paneldebatt.

Klikk her for påmelding til «Hjort 2016» i Florø og på Svanøy 10. og 11. mars 2016!