Fleire vinnarar enn taparar i hjorteskogen

Forskning.no har i dag publisert en artikkel av FoU-leder Stein Joar Hegland. Han viser til de store endringene som har pågått i norske skoger, og mener vi kan forvente større endringer i årene fremover. Fra en situasjon der hjorteviltet nær var fraværende, peker han på at det i dag myldrar av ulike hjortedyra i våre skoger.

Vestlandet er fortsatt dominert av hjort, men den er i ferd med å erobre Sør-, Aust- og Nord-Noreg som hittil har vore rika til elgen og dels rådyret.


EK2P7333 redigert bukk spiser rogn 690 x 363
Lauv av ulike treslag inngår som en viktig del av hjortens naturlige meny. Her en bukk som beiter rogn på forsommeren. Rogn er sammen med de andre ROS-artene mest foretrukket – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Forskning.no har i dag publisert en artikkel av FoU-leder Stein Joar Hegland. Han viser til de store endringene som har pågått i Norske skoger, og den vi kan forvente i årene fremover. Fra en situasjon der hjorteviltet nær var fraværende, peker han på at det i dag myldrar av ulike hjortedyra i våre skoger.

Hegland skriver artikkelen: «Sjå for deg skogen i Noreg for femti år sidan. Knapt eit einaste vilt beitedyr av hjort, elg og rådyr. I dag myldrar det av alle desse hjortedyra, om enn i ulike delar av landet.

Vestlandet er dominert av hjort. Nå er han i ferd med å erobre Sør-, Aust- og Nord-Noreg som hittil har vore rika til elgen og dels rådyret.

Då kan du kanskje sjå for deg norske skogar femti år fram i tid. Skogane i alle landsdelar kryr av alle hjortevilta. Norske skogar, hei og fjell står ikkje tilbake for andre safariområde i verda.»

Hele artikkelen kan du lese på forskning.no