Gratis hjortejakt på Svanøy

Jegerrekruttering er en viktig oppgave flere jobber med. Mange ser behovet for å redusere snittalderen i landets jaktlag. Dette for å sikre at det også i fremtiden er en høy andel av befolkningen som bidrar til hente ut det betydelige overskudd naturen produserer av de ulike hjorteviltartene våre.

Hver høst felles om lag 100000 hjortevilt her i landet. Av disse utgjør hjort om lag 36000 og er derved den arten det i antall felles mest av. Bare kjøttet fra alle disse hjortene utgjør nærmere 2 millioner kilo, og skaper glede i mange norske hjem som kan sette hjort på menyen.

L1160505 ungdomsjegere 2014 640 x 360

Fire unge førstegangsjegere var samlet på Svanøy i desember 2014. Fra venstre Linda Marie Grytten, Even Rindheim, Anders Alvaro Nydal og Gunn Hege Hardus. Helt til høyre Loffen som er en av hundene som blir brukt på hjortejakt på øya. Rasen er petit basset griffon vendeen og godt egnet til jakt etter hjort.

Og det er nettopp naturlig produsert kjøtt fra hjortevilt som er den viktigste drivkraften for mange norske jegere. Vår nordiske jaktkultur skiller seg mye fra den europeiske der store trofé, eller et høyt antall felte dyr, er den mest fremtredene drivkraften.

Likevel er terskelen for å bli med på jakt etter hjortevilt relativt høy for mange her i landet.  Det er enighet om at det er viktig at flere får anledning til å prøve seg, og mange jaktlagt bidrar allerede. Norsk Hjortesenter sitt bidrag har i flere år vært å invitere 4 – fire – unge førstegangsjegere til å bli med på hjortejakt her på Svanøy. Svanøy har høy tetthet av hjort, og det er stor sannsynlighet å få mulighet til å felle en. Forutsatt at rett dyr dukker opp på post.

En del av opplegget for disse ungdommene er å gi dem respekt for dyra, og at de lærer seg å se forskjell på de ulike kategorier hjort.  Det er ikke bare å skyte på den første og beste hjorten som dukker opp. Derfor besøker vi de tamme hjortene i forsøksdyravdelingen ved Hjortesenteret den første dagen. Nærkontakt er nøkkelordet – alle synes hjortene er vakre og oppdager fort at de er unike individer. Og selvsagt er det ikke jakt på de tamme hjortene våre de unge blir med på. Det er ikke tillatt å jakte i hegn i Norge, og det er kun de ville hjortene på øya det jaktes på.

I tillegg gis deltagerne instruksjon på vår egen skytebane. Spesielt for at de skal være sikre på at det ikke har skjedd noe med rifla på reisen til øya, men også for å finpusse egne ferdigheter. Vi monterte høsten 2014 en blink som ser ut som en hjort og av naturlig størrelse. Da skal ikke noen være i tvil om hvor på hjorten de skal sikte, om anledningen byr seg og bakgrunnen er trygg.

Bilder fra jakthelga høsten 2014 kan du se ved å klikke her.

Årets jakthelg med gratis hjortejakt og opphold for de unge og håpefulle er satt til helga 6. – 8. november.  Alle som søker blir med i loddtrekningen om de 4 – fire – plassene. Loddtrekningen finner sted i slutten av september, og alle vil da få en melding fra oss om hvem som er trukket ut. Loddtrekningen er tilfeldig og det trekkes to jenter og to gutter. Også de som har søkt tidligere år, men ikke blitt trukket kan søke.

Søk om å bli med på denne hjortejakta ved å klikke her. Vær nøye og fylle ut alle felt.

Artikkelen som stod på trykk i Firdaposten om jakta høsten 2014 kan lastes ned her.