Pakketilbud til kommuner

Modul 1: Årsrapport 
Ferdig utarbeidd presentasjon for kommunane til utsending som informasjon til vald og jaktfelt. Presentasjonen går gjennom Sett hjort, slaktevekter og fellingstal for siste 5 eller10 år med vurderingar og tilrådingar utifrå dette. Presentasjonen inneheld og generell informasjon om Sett hjort registrering for å motivere til oppslutning om dette. Anna informasjon kommunane ynskjer å formidle til vald og jaktfelt kan og takast med i presentasjonen. 

Årsrapporten vert levert ferdig trykt i 50 eks og som pdf samt ein Powerpoint presentasjon med alle figurar og tabellar.

Eksempel på årsrraport finner du her (Vågsøy 2015).

Pris per år kr 20.000,- + mva

Pris for avtale for 3 år kroner 50.000,- + mva

 
Modul 2: Kompetanseavtale
Avtala inneber Årsrapport samt at kommunen kan konsultere Hjortesenteret i høve faglege spørsmål og utfordringar samt 1 fagforedrag om relevant emne i høve hjorteviltforvaltning. Kommunen står fritt til å velje emne og anledning for foredraget. 

Total pris kr 35.000,- + mva

Modul 3: Forvaltningsavtale
Avtala omfattar det som inngår i modul 1 og 2 samt at Hjortesenteret utfører saksutgreiing i høve viltforvaltning for kommunane som m.o.a.:

  • Framlegg til kommunale mål
  • Godkjenning av vald og bestandsplanområde
  • Godkjenning av bestandsplanar
  • Tildeling av fellingsløyver
  • Registrering av fellingsrapportar og Sett hjort
  • Skadefellingsløyve

Fast pris for det som inngår i modul 1 og 2 medan saksutgreiing og anna arbeid vert fakturert pr medgått time med kr 850 + mva

Ta kontakt med ansvarlig for viltforvaltning Magnus Frøyen for en prat om hva Norsk Hjortesenter kan bidra med til din kommune, ditt storvald eller grunneierlag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *