Kursbetingelser

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes eller ikke sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales til TicketCo ved påmelding. Denne refunderes med ett fratrekk av 5 % ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato.

Ved kundes avmelding etter påmeldingsfristens utløp, normalt en – 1 – uke før kursstart, refunderes halve kursavgiften med ett fratrekk på 5 %. Avlyst deltakelse som fremsettes mindre enn 24 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Dette med mindre akutt sykdom/dødsfall inntreffer. Sykdom/dødsfall må attesteres av lege eller annen offentlig myndighet. Attesten må være datert innen 3 dager etter kursdato, og det må framgå at kurset ikke kunne gjennomføres. 

Vi følger FHI sine nasjonale retningslinjer på alle våre kurs. I tilfeller der kommunene der kurset arrangeres har innført strengere retningslinjer ved egen forskrifter følger vi disse.