Kursbetingelser

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes eller ikke sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales til konto 3775.03.20962 ved påmelding. Denne refunderes i sin helhet ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato.

Ved kundes avmelding etter påmeldingsfristens utløp, normalt en – 1 – uke før kursstart, refunderes halve kursavgiften. Avlyst deltakelse som fremsettes mindre enn 24 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Dette med mindre akutt sykdom/dødsfall inntreffer. Sykdom/dødsfall må attesteres av lege eller annen offentlig myndighet. Attesten må være datert innen 3 dager etter kursdato, og det må framgå at kurset ikke kunne gjennomføres. 

Kurskonto 3775.03.20962 for innbetaling av kursavgift. Husk å merke med navn på deltager. Kursdeltagere som forhåndsbetaler har prioritet. For noen av kursene er det også mulig å betale kontant eller med kredittkort ved oppmøte kursdagen.