Årets hjorteseminar ble en suksess

Hjort 2014 på Flesland 27. og 28. august samlet nær 70 deltagere, og ble en suksess. Under årets seminar ble to hovedtemaer grundig belyst; nemlig arealbrukskonflikter samt næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs. Og nytt av året var at alle deltagerne fikk se hvordan årets festmeny ble til. Superkokkene Frode Alræk og Gunnar Nagell Dahl hadde alliert seg med kjøkkensjef Maria Torseth ved Thon Hotel Flesland for sammen å skape en unik festmeny rundt hjorten.

Hjort 2014 føyde seg inn i rekken av til sammen 15 år med nasjonale hjorteseminarer arrangert av Norsk Hjortesenter siden 1999. I fjor ble seminaret flyttet fra Florø til Bergen og Flesland som med sine mange flyruter gjør det mer geografisk tilgjengelig.

Årets seminar ble en stor suksess både faglig og praktisk. Deltagerne fikk et interessant program, hørte på gode foredragsholdere og var selv svært aktive. Ikke minst i forbindelse med den kreative idedugnaden der nye og spennende forretningsideer rundt hjorteressursen ble utviklet. Vertskapet ved Thon Hotel Flesland sørget for at både kurslokaler, bespisning og overnatting ble helt topp.

Frode Alræk (venstre) og Gunnar Nagell Dahl bidrog til at årets seminar ble en suksess både faglig og med hensyn til den praktiske gjennomføringen. Her viser de hvordan årets seminarmeny blir laget.

Denne type seminar krever mye planlegging og forberedelser. Med 70 deltagere totalt hadde daglig leder Johan Trygve Solheim helst sett at langt flere hadde funnet vegen til dette seminaret. Hadde det ikke vært for økonomisk støtte fra Miljødirektoratet og Hordaland Fylkeskommune med flere ville det ikke vært mulig å gjennomføre. Skal vi videreføre denne form for å utvikle viktige arenaer innen hjorteforvaltningen må vi treffe tiltak som sikrer økt deltagelse i årene fremover.

Hjort 2015 er allerede under planlegging og blir trolig flyttet tilbake til kystbyen Florø. Det er også duket for å se i kalenderen om ikke våren kan være minst like spennende som tradisjonelt tett oppunder hjortejakt. Flyttes arrangementet tilbake til Florø ligger det også i kortene at det blir ulike aktiviteter ved Hjortesenteret på Svanøy i forbindelse med seminaret.

Foredrag holdt ved årets seminar finner du som nedlastbare pdf her!

Flere bilder fra seminaret finner du på våre Facebooksider!

Se også Triggerfoto.

Ta kontakt med oss via e-post hjort@hjortesenteret.no ved spørsmål eller kommentare.