Krister Seljeset ny leder gårdsdrift

Krister Seljeset (28) er ansatt som ny leder gårdsdrift ved Norsk Hjortesenter etter Henk van der Molen. Krister jobber i dag som rådgiver i Bømlo kommune, og tar til i den nye jobben på Svanøy medio juni. Han har en Bachelor i utmarksforvaltning fra Evenstad, Høgskolen i Hedmark. IV3U2089 Seljeset 690 x 460 34b3e
Krister Seljeset (fremme til venstre) var allerede som student ved Mo og Jølster Videregående skole med på ett av de mange prosjektene der Norsk Hjortesenter merket villhjort – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Det kom inn mer enn 70 søkere til denne jobben, og det var vanskelig å velge ut de kandidatene vi skulle kalle inn til intervju. Det kom søkere fra mange land, og spesielt Sverige var sterkt representert med mange godt kvalifiserte søkere. Etter en nøye vurdering ble tre sterke kandidater, en svensk og to norske, kalt inn til orientering og intervju her på Svanøy i ukene før Påske. Hadde vi hatt økonomi til det ville vi ansatt alle tre, men valget falt til slutt på Krister. Vi mener han er den rette personen for denne jobben, og håper han vil trives på Svanøy i mange år fremover.

Krister er opphavlig fra Hornindal i Sogn og Fjordane. For tida jobbar han som landbruks og miljøkonsulent i Bømlo kommune, der han mellom anna har ansvar for tilskotsordningar i landbruket, viltforvaltning og akvakultur. Hans faglige bakgrunn er svært relevant for den type arbeid han nå skal ta del i, og der han sammen med sine nye kolleger kan bidra til å videreutvikle Norsk Hjortesenter.

Les også Matfar forlet flokken!