Økning i antall felt hjort

Det ble felt om lag 36 100 hjort i løpet av jaktsesongen 2013/2014. Dette er en oppgang fra sesongen før på nesten 1100 dyr. Etter to år med nedgang økte hjortejegernes utbytte igjen og er omlag som forventet sier viltforvaltningsansvarlig Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter. Mye av økningen i antall felte hjort kom i Møre og Romsdal. På landsbasis ble det til sammen felt 36 100, melder SSB.

Også i år ble det skutt flere hjort enn elg med i alt 1 200 dyr.

EK2P4565 magnus og co 800 x 533 3302e
Jegerlykke! Antallet hjort registrert felt under ordinær jakt i Norge økte med 1100 dyr sammenlignet med foregående sesong – foto Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter.

Størst økning i Møre og Romsdal

På landsbasis var den totale fellingskvoten på 55 400 hjort, og fellingsprosenten endte på 65 %. Det var hjortejegerne i Møre og Romsdal hadde størst økning i utbyttet sammenliknet med foregående jaktår. I alt skjøt de 9 700 hjort av en kvote på omkring 13 400. Sammenliknet med året før var dette en økning på 800 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Sogn og Fjordane og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 400 og 7 800 dyr. Økningen i Sogn og Fjordane var nesten 300 felte hjort, mens i Hordaland gikk antall felte dyr noe tilbake.

Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med respektive 728 og 493 dyr. I Oppland økte jaktutbyttet med rundt 100 hjort, mens det i Telemark gikk litt tilbake sammenliknet med året før.

Kvinnherad fortsatt på topp

Kvinnherad i Hardanger var også i år kommunen hvor det ble felt flest hjort, i alt 1 036. Deretter fulgte, som i fjor, Hitra i Sør-Trøndelag med 946 dyr.

Hjortebestanden fortsatt stor

Etter noen tøffe vintre ble hjortebestanden redusert flere steder, og mange jeger tok til orde for et nytt forvaltningsregime. De høye fellingstallene, og fordelingen i forhold til alder og kjønn, indikerer at bestanden fortsatt er stor og at potensialet for å høste enda mer hjort i årene fremover er til stede sier Frøyen i en kommentar. At mange jaktlag har spart produksjonsdyr vil bare bidra til å forsterke denne effekten de kommende årene avslutter han.

Flere hjortejegere

Til sammen jaktet nesten 44 000 personer hjort i jaktåret 2012/2013, en økning på 400 fra året før.