Stilling ledig ved Norsk Hjortesenter, Svanøy

Ved Norsk Hjortesenter søker vi nå etter ny leder gårdsdrift. Søknadsfrist er 1. mars 2014 og dette er en spennende stilling for alle med interesse for hjort, jakt, forvaltning, landbruk og lokalmat. Jobben er svært allsidig og søkere med bakgrunn fra landbruksdrift og utmarksforvaltning stiller strekt.

Drømmejobben kan bli din og på neste side finner du mer informasjon.

EK2P2034 Henk og Johan Trygve 800 x 533 59059
Henk van der Molen (t.v.) og Johan Trygve Solheim har de siste 13 årene utviklet Norsk Hjortesenter sammen. Nå drar Henk på nye eventyr og Hjortesenteret jakter på hans etterfølger. Foto: Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter 2014

Les mer om denne saken i Firdaposten.

Stillingsutlysningen er i sin helthet gjengitt nedenunder:

Arbeidssted: Svanøy i Flora kommune, Sogn og Fjordane, Norge

Om bedriften: Norsk Hjortesenter er det nasjonale kunnskapssenter i forhold til vill hjort og hjort i farm/oppdrett. Hjortesenteret har hovedkontor og forsøksdyravdeling på Kvalstad Gard på Svanøy utenfor Florø. Vi har avdelingskontorer i Florø, Sogndal og Bergen.

Informasjon om stillingen: Hovedoppgavene blir drift av Hjortesenterets jordbruksarealer, forsøksdyranlegg (hjort og dåhjort) og viltslakteri. Du får også mulighet til å delta og videreutvikle vår spennende kursvirksomhet innen hjorteforvaltning, jakt, slakting, partering og tilberedning med mer. Videre å delta i ulike FoU-prosjekt.

Arbeidsoppgaver: Vedlikehold og utvikling av jordvegen, herunder nydyrking og forproduksjon. Foring og tilsyn med Hjortesenterets dyrebesetning. Organisere guiding av besøkende ved senteret. Drift av senterets eget viltslakteri og kontrollsted. Stedfortreder for daglig leder ved behov.

Stillingskrav: Vi søkere en person med agronom/-sivilagronom utdannelse eller annen relevant utdannelse. Utover dette er det ingen spesielle krav. Søkere med erfaring fra tilsvarende arbeid blir fortrukket, og det er ønskelig med administrativ erfaring og gode språkkunnskaper. Både muntlig og skriftlig. Vi ser etter en person med egenskaper som selvstendighet, kompetent og entusiastisk!

Lønn: Etter avtale fra NOK 325 000 brutto pr. år, avhengig av erfaring og kompetanse. Vi har kollektiv pensjonsordning i bedriften. Prøveperiode på 6 måneder før fast ansettelse.

Bolig/familie: Arbeidsgiver vil være behjelpelig med bolig og praktiske ting dersom du flytter med familie

Søknad: Send kort søknad med CV pr. e-post: johan@svanoy.com. Attester og vitnemål medbringes dersom intervju.

Arbeidstidsordning: Fast heltidsstilling.

Siste utlysningsdato: 28. februar 2014

Startdato: Ønsker snarlig tiltredelse for overlapping med vår nåværende gårdsbestyrer som slutter senest 30. juni 2014. 

For mer informasjon: Ta kontakt daglig leder Johan Trygve Solheim, telefon +47 57 75 21 80 // mobil +47 959 42 774 // e-post johan@svanoy.com.