Gode faglige diskusjoner på Hjort 2013


Hjort 2013 ble to dager med mye faglig inspirasjon og mange diskusjoner om forvaltning av vårt nest største hjortevilt.

Her finner du foredragene etter seminaret.
Hjort 2013 workshop fotoEJDWORKSHOP: Gruppearbeid med analyser av sett hjort fra to norske eksempelkommuner var en viktig del av Hjort 2013. (Foto: Egill J. Danielsen)

Hjort 2013 ble to dager med mye faglig inspirasjon og mange diskusjoner om forvaltning av vårt nest største hjortevilt. Her finner du foredragene etter seminaret.

Med rundt 80 deltakere ble Hjort 2013 på Flesland et seminar som åpnet for mange samtaler og diskusjoner, også i plenum.

Her finner du powerpoint-presentasjoner fra alle foredragene

– Dette var veldig nyttige dager med mange gode foredrag. Og særlig synes jeg worshopen med å analysere sett hjort-tall fra Flora og Kvinnherad var en god øvelse for oss som jobber med forvaltning av hjorten. Selv om dette bare var eksempelkommuner har mye av det vi lærte direkte overføringsverdi til våre egne områder, sier viltforvalter i Bremanger kommune, Bjørn Henry Martinussen.

Verktøyet sett hjort i detalj
Seminaret, som også går under det årstall-uavhengige navnet «Hjort til tusen», var i år viet de to temaene sett hjort og grunneierens rolle i forvaltningen med en hel dag til hvert tema:

Foruten Kari Bjørneraas fra Miljødirektoratet sin gjennomgang av verktøyet sett hjort og rapporteringsmuligheter for dette, redegjorde NINAs Vebjørn Veiberg om en ny evaluering av verktøyet som nå pågår. Dessuten foreleste Stein Joar Hegland fra Norsk Hjortesenter om hvor mye hjort vi kan ha i forhold til beitegrunnlaget. Magnus Frøyen, også fra Norsk Hjortesenter innledet til workshopen «Praktisk bruk av sett hjort i hjorteforvaltningen». 

Grunneiren – et viktig ledd i forvaltningen
Dag nummer to fikk deltakerne blant annet servert spissformuleringer fra Torstein Storås om hvorvidt grunneieren har tatt ansvar for sin rolle i norsk viltforvaltning. Kunnskap om hjortens arealbruk og erfaringer fra et godt utviklet og organisert bestandsplansamarbeid i Kvinnherad kommune stod også sentralt.

Hjortebrølekonkurransen ved middagen første kvelden ble seminarets uformelle høydepunkt, sammen med avdukingen av det helt nye ølet HjortebrØL fra Kinn Bryggeri.