Advarer kvinner i fruktbar alder mot bly i viltkjøtt


Ny anbefaling fra Mattilsynet: – Løsningen på problemet er i prinsippet enkel, sier Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.

– Blyfri ammunisjon gjør dette til et ikke-tema.

Hjortesteik fotoEJD

Ny anbefaling fra Mattilsynet. – Løsningen på problemet er i prinsippet enkel, sier Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.
– Blyfri ammunisjon gjør dette til et ikke-tema.

Mattilsynet har denne uken publisert sine kostholdsråd om viltkjøtt som er skutt med blyholdige riflekuler.

Konklusjonen er at barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk bør være forsiktig med å spise viltkjøtt fra dyr felt med tradisjonelle prosjektiler.

Blyfri ammunisjon

– Løsningen på problemet er i prinsippet enkel, sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim:

– Blyfrie riflekuler fører naturlig nok ikke til bly i viltkjøttet, og viltkjøtt felt med slik ammunisjon vil være helt trygg i forhold til disse kostholdsrådene.

– Uheldig tidspunkt

Kostholdsrådene fra Mattilsynet kommer etter at Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i sommer offentliggjorde sin vurdering av helseeffekter ved å spise viltkjøtt felt med blyholdige kuler.

– Dette er råd vi skal ta på alvor, men tidspunktet nå rett før jaktstart er svært utheldig. Mange jegere har de siste ukene tatt årets skyteprøve, og har nå jaktvåpen som i de aller fleste tilfellene er innskutt med blyholdig ammunisjon.

Solheim understreker at viltkjøtt felt med blyholdige prosjektiler ikke medfører helsefare utenfor risikogruppene, men konstaterer at jegere som nå vil være på den absolutt sikre siden må ta en ny tur på skytebanen og stille inn siktemidlene etter blyfri ammunisjon.

Mattilsynets kostholdsråd:

  • Barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk bør ikke spise kjøtt fra dyr skutt med blyammunisjon oftere enn en gang i måneden.
  • Folk som spiser kjøtt fra hjortevilt mindre enn en gang i måneden kan trygt fortsette som før.
  • Oppdrettsvilt felles på en slik måte (ved hodeskudd) at det ikke er fare for bly i kjøttet
  • Bruk av blyfrie prosjektiler fjerner faren for bly i viltkjøtt.
  • Dersom man må bruke blyholdig ammunisjon bør man velge prosjektiler som fragmenterer lite når de treffer dyret.
  • Man kan reinskjære skuddsåret der det blyholdige prosjektilet har truffet dyret og dermed skjære vekk mye blyrester. Man bør da mist skjære vekk 30 cm i radius rundt hele sårkanalen. Men effekten av reinskjæring er ikke sikker.
  • Jakthunder bør ikke fôres med sårkjøtt etter felling med blyholdig prosjektil.

Bly i kjøttet

Vitenskapskomiteen påviste i sine undersøkelser at kjøtt fra hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort) felt med blyammunisjon kan inneholde bly. Dette blyet tas opp i kroppen hos de som spiser kjøttet.

Rapporten fra VKM viser at folk som spiser hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon hyppig, det vil si mer enn en gang i måneden, har en økt risiko for å få høyt blodtrykk og nyreskader. For barn som spiser slikt kjøtt ofte kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Dette gjelder også fostre i mors liv.

Ikke farlig for alle

Rapporten fra VKM er tydelig på at risikoen for mennesker med normalt blodtrykk, og barn med normal IQ, ikke er merkbar. Hvor stor effekten av den økte risikoen for kroniske nyreskader er, er imidlertid vanskeligere å forutsi.